GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

 

 

 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
WIEDZY POŻARNICZEJ

 

 

 

          W dniu 15.03.2019 roku w  odbyły się eliminacje szkolne Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom ”. Konkurs ten organizowany jest corocznie w 5 etapach: szkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim i centralnym.
Celem turnieju jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży szkolnej znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru oraz nabycia praktycznych umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie mieli do rozwiązania test składający się z 40 zadań, w którym można było znaleźć pytania z ochrony przeciwpożarowej tj. ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, wyposażenia straży pożarnej, taktyki działań ratowniczych i gaśniczych, ratownictwa chemiczno-ekologicznego,medycznego oraz historii straży pożarnej. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie:  
- Piotr Wieczorek  dowódca JRG nr 4 w Chmielniku                                                        
- Stanisław Żelichowski reprezentujący Zarząd Oddziału Gminnego OSP w Chmielniku.

Ostatecznie najlepszymi okazali się uczniowie :

 • Patrycja Bondrow
 • Katarzyna Tetela
 • Karol Dzierżak
 • Agata Zatorska
 • Damian Kapica
 • Szymon Wolski
 • Natalia Gajek
 • Beata Kozioł
 • Weronika Sobańska
 • Aleksandra Sadłocha
 • Ernest Kosela

Ta grupa młodzieży będzie reprezentowała nasze gimnazjum w eliminacjach gminnych, które rozstrzygną się 19 marca w siedzibie CHCK.                                                                                                                                                                                                                            ŻYCZYMY POWODZENIA !!!