GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego

   Gimnazjum im.Generała Kazimierza Tańskiego

 w roku szkolnym 2018/2019

 

 

 

   

 Przewodniczący
 - Hubert Połoński

 Zastępca - Michał Todorowski

 Skarbnik - Julia Wysocka

 Przedstawiciel z Piotrkowic
 - Mateusz Nowak

 

 

 

 

 

 

 

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego

   Gimnazjum im.Generała Kazimierza Tańskiego

 w roku szkolnym 2017/2018

 

 

     

     Przewodnicząca
     - Karolina Pakosińska

    Zastępca - Marta Sikora

    Skarbnik - Bartosz Wolski

    Sekretarz - Weronika Borek

    Członek samorządu
    - Agata Zatorska

    Przedstawiciel z Piotrkowic
    - Klaudia Moskwa

 

 

 

 

 

 

 

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego

   Gimnazjum im.Generała Kazimierza Tańskiego

 w roku szkolnym 2016/2017

 

 

 

 

 1.  Julia Wolna -   przewodnicząca
 2.  Klaudia Augustyn 
   -   z-ca przewodniczącej
 3.  Anna Złotnik  -   skarbnik
 4.  Maria Sekuła -   sekretarz
 5.  Jakub Jakubiec
  -   członek Samorządu
 6.  Paulina Wiewióra
  - przedstawiciel z Piotrkowic

 

 

 

 

 

 

 

 

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego

  Gimnazjum im.Generała Kazimierza Tańskiego

w roku szkolnym 2015/2016

 

 

 

 

 
 

Przewodnicząca 
-  Wiktoria  Dzierżak

Z -ca przewodniczącej
- Hubert  Lenartowicz

Skarbnik 
- Weronika  Witkowska

Sekretarz 
-  Patrycja  Dąbrowska

Członek  zarządu 
-  Alicja  Ślusarska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego

  Gimnazjum im.Generała Kazimierza Tańskiego

w roku szkolnym 2014/2015

 

 

 

 

Przewodniczący 
-  Kacper  Banachowski

Z -ca przewodniczącego 
- Wiktoria  Molisak

Skarbnik 
- Agnieszka  Świstek

Sekretarz 
-  Jakub  Francuz

Członek  zarządu 
-  Milena  Mstowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego

w roku szkolnym 2013/2014

 

  

 

    Przewodnicząca  szkoły 
   Paulina  Sito

   Z-ca przewodniczącej
  -  Filip  Grabka

  Skarbnik 
  -  Katarzyna  Szymczyk

  Sekretarz 
  -  Olga  Janus

  Członek  zarządu
  - 
Wiktoria  Pakosińska

  Członek  zarządu
  -  Jowita  Zychowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skład Samorządu Uczniowskiego

Gimnazjum im.Generała Kazimierza Tańskiego

w roku szkolnym  2012/2013

 

  

 

 

Przewodnicząca 
Karolina  Zgrzebnicka

Z -ca przewodniczącej 
Wiktor  Korczyński

Skarbnik 
- Aleksandra  Idzik

Sekretarz 
-  Karol  Wolny

Członek  zarządu 
- Natalia  Pawelec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skład Samorządu  Uczniowskiego Gimnazjum 

im. Generała Kazimierza Tańskiego

w roku szkolnym  2011/2012

 

 

 

  

  Przewodnicząca 
  - Sylwia  Wójcik 

  Z -ca przewodniczącej 
  -  Paulina  Gardyńska 

  Skarbnik 
  -  Agnieszka  Piekarska

  Sekretarz  
  -  Monika  Musiał

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opiekunowie  Samorządu  Uczniowskiego:
1. Izabela  Bugaj
2. Katarzyna  Nyk
3.Małgorzata  Stachurska
4. Piotr  Idzik  -  opiekun Pocztu Sztandarowego