GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

 

 

 

MŁODY OBYWATEL
NA SPORTOWO

 

 

               13 stycznia 2016 roku w naszej szkole odbyły się TARGI STARYCH GIER I ZABAW PODWÓRKOWYCH zorganizowanych w ramach programu Młody Obywatel na Sportowo, którego celem było uświadomienie i wskazanie młodym ludziom jak istotna jest praca metodą projektu oraz zachęcenie ich do odkrywania różnych oblicz sportu. „Kronika sportowa”, czyli jak przywrócić do życia dawne gry i zabawy podwórkowe, to jeden z trzech zaoferowanych tematów, który wzbudził nasze zainteresowanie. Po dwóch miesiącach pracy nad projektem sfinalizowaliśmy go z pełnym powodzeniem.

 Po zweryfikowaniu pomysłów, podziale na grupy, zaplanowaniu i klasyfikacji zadań krok po kroku realizowano przyjęty plan działania. Przeprowadzono wywiady wśród rodziców, dziadków, sąsiadów, członków Klubu Seniora z Chmielnika na temat „Gry i zabawy podwórkowe mojego dzieciństwa”, dzięki którym otrzymano wstępny zarys tego, jak i czym bawiły się dzieci/młodzież w ubiegłym stuleciu. Wiedzę tę skonkretyzowano, usystematyzowano dzięki dostępnej literaturze oraz Internetowi.Wyłoniono dziewiętnaście najbardziej popularnych gier i zabaw „chmielnickiego podwórka”. Były to: anse – kabanse, bierki, berek krowa, chłopek, cymbergaj, dwa ognie, gra w gumę, hula – hop, Myszka Miki gra w guziki, klasy, łapane – klaskane,kapsle, państwa -miasta, palant, podchody, polikierzy i złodzieje, szczur, warcaby,ziemniak, zośka. Ich zasady i reguły umieszczono na plakatach wykonanych Chcąc na „nowo odkryć” i spopularyzować wśród najmłodszych gry i zabawy podwórkowe, w które grali nasi rodzice i dziadkowie, nawiązano współpracę ze Szkołą Podstawową w Chmielniku. Na podstawie planu lekcji stworzono harmonogram, wg którego zapraszano poszczególne klasy do zapoznania się z przygotowaną przez uczniów gimnazjum ekspozycją. Na lekcjach wychowania fizycznego grupa projektowa dokonywała prezentacji niektórych wspomnianych wyżej zabaw. Potrzebne do przeprowadzenia prezentacji przybory zgromadzili i udostępnili uczniowie biorący udział w projekcie. Wykorzystując dużą salę gimnastyczną w naszej szkole, przygotowano miejsce do realizacji finału projektu. Na ścianach i drabinkach rozmieszczono przygotowane wcześniej plakaty informacyjne zawierające zasady/reguły gier i zabaw, przygotowano stanowiska demonstracyjne, w centralnym miejscu umieszczono nazwę programu, hasło projektu oraz herb naszej szkoły. Opiekę nad poszczególnymi stanowiskami sprawowali wszyscy Po przebyciu całej tej drogi 13 stycznia 2016r. przystąpiliśmy do sfinalizowania naszego projektu, który trwał przez osiem godzin lekcyjnych. Na każdą godzinęzaprosiliśmy dwie grupy stanowiące ok. 40 osób. Każda z nich witana była przez dwie hostessy, które w kilku słowach przybliżały przybyłym cel i zamierzenia tego wydarzenia. Zabawę rozpoczynaliśmy berkiem – krową, a kończyliśmy ziemniakiem.W międzyczasie dzieci i młodzież samodzielnie lub zachęcani przez uczestników projektu „testowali” poszczególne gry i zabawy. Poprzez wykorzystanie szkolnych koszulek uczestnicy projektu byli bardzo widoczni, przez co nasi goście poruszali się z dużą śmiałością, wiedząc, kogo pytać i prosić o demonstrację wybranych przez siebie gier i zabaw.