GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU
 
Nadanie imienia Generała Kazimierza Tańskiego
Gimnazjum w Chmielniku
 

Chmielnik, dnia  2 maja 2004 roku

 

Poświęcenia sztandaru dokonał ks.proboszcz Franciszek Siarek.

 

Dyrektor Aleksander Bracisiewicz przekazał sztandar szkolnemu pocztowi sztandarowemu.

Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik podczas uroczystości nadania imienia.

 

Uroczystość prowadzili: Magdalena Idzik i Janusz Zakrzeński.

 

Uczniowie podczas poloneza.

Pani Magdalena Idzik wpisała się do Kroniki Gimnazjum.

 

 fot. Danuta Stanek