GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

 

 

EDUKACJA GLOBALNA

 

 

       
         Nasze gimnazjum znalazło się w gronie 10 szkół z województwa świętokrzyskiego i 166 z całego kraju, realizujących projekt "EDUKACJA GLOBALNA"-  EG współfinansowany  z programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 2016.
         Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie uczniów do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności rozumiemy wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.
        Nad realizacją projektu w naszej szkole pracować będzie 10 nauczycieli, razem z liderem panią Anetą Baruchą-Wolską.

 

 

 

 

 

 

SPRAWIEDLIWY HANDEL

 

                Nasze gimnazjum po raz pierwszy zaangażowało się w obchody WORLD FAIRTRADE CHALLENGE. Wychowawcy klas przybliżyli młodzieży tematykę związaną ze "Sprawiedliwym Handlem". Wyjaśnili jakie korzyści przynosi  producentom i konsumentom. Akcja nie zakończyła się tylko na zajęciach lekcyjnych. Uczniowie podjęli wyzwanie i przystąpili do konkursu fotograficznego, pokazując na portalach społecznościowych zdjęcia z produktami oznaczonymi logiem FAIRTRADE. Rozdawali ulotki informacyjne i zachęcali mieszkańców Chmielnika i okolic do zagłębienia się w tematykę sprawiedliwego handlu i zakupu zdrowej żywności. Cała inicjatywa  młodzieży cieszyła się zainteresowaniem i akceptacją ze strony społeczności lokalnej.

 

 

  

 

 

 

 POMAGAMY....

 
   

           “Pomagamy lokalnie – działamy globalnie”, pod takim hasłem nasza społeczność gimnazjalna od początku roku szkolnego zbierała kolorowe nakrętki po napojach. Wszyscy przyłączyli się do akcji, a przyświecały im trzy cele. Pierwszym była ochrona środowiska i czyste powietrze dla współczesnych i przyszłych pokoleń. Przeprowadziliśmy cykl zajęć na temat korzyści, wynikających z recyklingu. Drugim zdobycie informacji na temat krajów Globalnego Południa I wymiana ich w grupach klasowych. Następny krok to wspólne ułożenie z zakrętek flag omawianych państw i ich prezentacja na forum szkolnym. Ostatnim z trzech priorytetów było przekazanie zebranych zakrętek na wybrany wcześniej cel na pomoc i ochronę zdrowia dla Oliwii Nowek przez Fundacji "Zdążyć z Pomocą". Całoroczna praca przy zbiorze I segregacji nakrętek, a następnie ich ułożenie, było dla nas dobrą zabawą. Najbardziej satysfakcjonująca jest pomoc środowisku i chorej Oliwii. 

 

 

 

 

 

 

 

  

DZIEŃ JUDAIZMU

 

„Uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się uwieść"

 

              Dnia 16 stycznia 2017 roku w Ośrodku Muzealno - Edukacyjnym Świętokrzyski  Sztetl po raz czwarty obchodzony był Dzień Judaizmu. Oprócz zaproszonych gości - naczelnego rabina z Buenos Aires, rabina z Warszawy, przedstawicieli polskiego duchowieństwa, uroczystość zaszczyciły swoją obecnością również władze naszego województwa, min. marszałek Adam Jarubas. Na widowni zasiedli dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie i mieszkańcy Chmielnika. Motto tegorocznych obchodów brzmiało: „Uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się uwieść” (Jr 20,7 -9). Wykłady, dyskusje i rozmowy prowadzone przez zaproszonych gości, poświęcone były dociekaniu głębszego sensu tych słów. Części wykładowe przeplatane były fragmentami Biblii po mistrzowsku odczytywanymi przez znanego aktora - Zbigniewa Walerysia . Czas, poświęcony na spotkanie z tak ciekawymi ludźmi z pewnością nie był czasem straconym.

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO
INTERNETU

 

           W dniu 28 lutego 2017 roku, zorganizowaliśmy  Dzień Bezpiecznego Internetu, który jest obchodzony przez młodzież na całym świcie. Podczas  tegorocznej edycji, poprzez przedstawienie wyreżyserowane przez panią Annę Wagę pt: "Pięć palców jednej ręki"  i projekcję filmów edukacyjnych, podkreśliliśmy  rolę każdego użytkownika internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online.  Podczas obchodów DBI szczególnie zaakcentowany został potencjał internetu, który młodzież może wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami z całego świata jak również jako formę twórczej rozrywki. W spotkaniu wzięli udział  również zaproszeni przez nas nasi młodsi i starsi  koledzy ze Szkoły podstawowej , ZSZ i Zespołu Szkół nr 3 w Chmielniku. Inicjatorką wydarzenia w naszej szkole była pani Aneta Barucha-Wolska. 

 

 

 

 

 

 

SPOTKANIE
Z WOLONTARIUSZEM

W dniu 22 listopada 2016 roku uczniowie z klas 1d i 3e, w ramach projektu Edukacja Globalna, uczestniczyli w spotkaniu z wolontariuszką Panią Martą Kostulską, na temat uchodźców i sytuacji w Syrii.  Wolontariuszka przez prezentacje multimedialne przybliżała kulturę, obyczaje i historię Syryjczyków. Młodzież po spotkaniu mogła subiektywnie ocenić problem uchodźctwa, co przybliżyło ich do problemów  współczesnego świata.