GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

Na szlaku własnej przyszłości to nazwa projektu realizowanego w naszym gimnazjum
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Poddziałania 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na realizację tego przedsięwzięcia nasza placówka otrzymała dofinansowanie w kwocie
531 140,00 zł
Autorkami projektu są nauczycielki: Justyna Zamojska, Jolanta Radwańska, Joanna Kołomańska i Danuta Stanek.
Projekt będzie realizowany przez okres dwóch lat: od 01.09.2012 do 31.07.2014.
Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych, zainteresowań
i uzdolnień u 220 uczniów zdolnych do końca VII 2014r. w aspekcie ich dalszej edukacji
i sukcesu na rynku pracy.
Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne obejmą uczniów klas I-III uczących się w budynku gimnazjum w Chmielniku i Piotrkowicach.
W ramach projektu realizowane będą następujących zajęcia pozalekcyjne:
- w roku szkolnym 2012/2013

·     warsztaty zawodoznawcze,

·     warsztaty „Bądź przedsiębiorczym”,

·     warsztaty teatralne „Pegaz”,

·     warsztaty matematyczne „Matematyka wokół nas”,

·     warsztaty techniczno – modelarskie „Młody technik”,

·     warsztaty laboratoryjne „Przyjaźni środowisku”,

·     warsztaty informatyczne „Od zera do Corela”,

·     warsztaty artystyczne „W poszukiwaniu sztuki …”,

·     warsztaty muzyczne „Kuźnia dźwięku”,

·     zajęcia sportowe z tenisa „Akademia tenisa”,

·     warsztaty językowe „Języki drzwiami do Europy” (język angielski i język niemiecki).

- w roku szkolnym 2013/2014

·     warsztaty zawodoznawcze,

·     warsztaty dziennikarskie „Dziennikarz ze szkolnej ławy”,

·     warsztaty matematyczne „Matematyka a przyszłość”,

·     warsztaty fizyczne „Być Einsteinem”,

·     warsztaty laboratoryjne „Tajniki laboratorium”,

·     warsztaty informatyczne „Z komputerem do Europy”,

·     warsztaty tanecznych „Od walca do bi-pop”,

·     warsztaty fotograficznych „Akademia obrazu”,

·     zajęcia sportowe z piłki nożnej „Futsal”,

·     warsztaty językowe „Języki drzwiami do Europy” (język angielski i język niemiecki).