GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

 

Lp.

 

Termin

 

Tematyka

 1.

28 września 2017 r.

(czwartek)

Spotkanie organizacyjne

 

2.

 

 

Informacje bieżące

Spotkania indywidualne

 

3.


 

Informacje bieżące

Spotkania indywidualne

 

4.

 

Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych

5.

 


 

Wyniki klasyfikacji śródrocznej

6.

 8 marca 2018 r.

Informacje bieżące

Spotkania

Indywidualne

7.


 

Informacje bieżące

Spotkania indywidualne

 

8.


 

 

 

Informacja o przewidywanych ocenach końcowych