GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

 

 

 

ROZPOCZYNAMY PROGRAM  CENTRUM
EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

"WEŹ ODDECH"

 


           

"Weź oddech" to program z zakresu edukacji ekologicznej. Ma on na celu podnoszenie świadomości uczniów, nauczycieli i społeczności lokalnych na temat ochrony czystości powietrza, w tym przyczyn i zapobiegania niskiej emisji, czyli emisji zanieczyszczeń ze źródeł znajdujących na wysokości do 40 m.

 

Program „Weź oddech” potrwa od stycznia 2016 r. do marca 2017 r. Rozpoczął się konferencją w dniu 29 stycznia w Warszawie, w której wzięły udział koordynatorki projektu p. Joanna Kołomańska i p. Danuta Stanek.

Nauczyciele WOS-u, chemii i biologii oraz wychowawcy klas pracując  z uczniami metodą projektu i wykonując doświadczenia, będą mogli  zdobywać wiedzę  z tego zakresu w praktyce. Gimnazjum otrzyma zestaw doświadczalny  do wykonania eksperymentów.