GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

 

Szkolny Punkt Informacji i Kariery „SPInKa”

 

Informujemy, że od listopada 2016 roku w naszej szkole działa Szkolny Punkt Informacji i Kariery „SPInKa”. Powstał on w ramach Projektu „Nasze umiejętności – nasza przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.


SPInKa ma służyć pomocą gimnazjalistom w kształtowaniu umiejętności, które w przyszłości umożliwią im pełnienie aktywnej roli w życiu społecznym i dostosowanie się do zmieniającej się struktury rynku pracy. To właśnie na etapie gimnazjum młodzież dokonuje wyboru zawodu i ścieżek kształcenia, tutaj planuje swoją przyszłą karierę.
W Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery dostępne są narzędzia pomocne we właściwym diagnozowaniu preferencji potrzebnych do podjęcia decyzji o wyborze właściwej ścieżki zawodowej jak również jej rozwojowi i dalszej ewaluacji.


Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia naszego Punktu, który mieści się w BIBLIOTECE SZKOLNEJ.