GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

GIMNAZJALISTO –INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ JUŻ DZIŚ!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  

Gimnazjalisto – inwestuj w przyszłość już dziś!”
Projekt realizowany na podstawie umowy 
ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach
Nr umowy: UDA-POKL.09.01.02-26-084/10-00

 

 Głównym celem projektu BYŁO uzyskanie przez uczniów wiedzy i umiejętności kluczowych będących podstawą ich sukcesu w dalszej edukacji, a w konsekwencji zwiększających ich szanse na rynku pracy.

 

Projekt składał się z  dwóch części:


CZĘŚĆ I – skierowana do trzecioklasistów, to warsztaty przedegzaminacyjne: humanistyczne, matematyczno – przyrodnicze i językowe  oraz dodatkowo doradztwo zawodowe;


CZĘŚĆ II – skierowana do pierwszo- i drugoklasistów to warsztaty rozwijające wiedzę i umiejętności w rozmaitych dziedzinach. Będą to: warsztaty laboratoryjne, językowe, „Matematyka wokół nas”, technologii informacyjnej, fotograficzne i taneczne. Ponadto uczniowie dojeżdżający maja zapewniony odwóz po zajęciach, a wszyscy uczestnicy  suchy prowiant.

Uzyskane środki pozwoliły na zakup potrzebnych środków dydaktycznych. Przede wszystkim Gimnazjum stworzyło nowoczesną pracownię językową, zakupiło sprzęt multimedialny, profesjonalny sprzęt laboratoryjny i fotograficzny, wiele programów komputerowych  oraz materiałów niezbędnych do wykorzystania na poszczególnych warsztatach, a także  wyposażyło uczestników w podręczniki i materiały piśmiennicze.

Więcej o projekcie:

http://www.chmielnik.com/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=18&artykul=2514&akcja=artykul

 

 

ZDJĘCIA  W PROJEKCIE

GIMNAZJALISTO - INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ