GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

Szkolny program „Nasi Absolwenci – nasza duma”

 

Model absolwenta
Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego w Chmielniku

 

Naszą ambicją  jest tworzenie szkoły nowoczesnej, odpowiadającej wyzwaniom współczesnego świata. Staramy się więc, aby Absolwent Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego w Chmielniku był człowiekiem:

 •      wyposażonym w rzetelną wiedzę i umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości
       do rozwiązywania problemów,
 •      znającym zasady obowiązujące w społeczeństwie demokratycznym z poszanowaniem praw
       człowieka,
 •      przestrzegającym podstawowych zasad i wartości życiowych,
 •      aktywnym, tolerancyjnym, wrażliwym na potrzeby drugiego człowieka,
 •      odznaczającym się wysoką kulturą osobistą,
 •      szanującym tradycję i kulturę swojego narodu, a także innych kultur,
 •      przygotowanym do podjęcia różnych zadań w dorosłym życiu;

 

Wstęp

         Od 2002 r. Gimnazjum w Chmielniku opuszczają uczniowie klas trzecich, którzy kolejny etap życia rozpoczynają w liceach, technikach i szkołach zawodowych. Wśród nich jest wielu utalentowanych i uzdolnionych młodych ludzi, którzy po ukończeniu szkoły średniej wybierają renomowane kierunki na wyższych uczelniach.

   Pragniemy, aby nasi absolwenci utrzymywali z nami kontakt oraz brali aktywny udział w życiu naszej, a kiedyś również ich, szkoły. Ciekawi jesteśmy ich sukcesów, rozwijanych zainteresowań i pasji.

Drodzy absolwenci, chcemy śledzić Wasze losy, dlatego też serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym programie i do częstego odwiedzania strony internetowej naszej szkoły.

Cele programu:

 • Monitoring dalszej drogi edukacyjnej byłych wychowanków Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego w Chmielniku.
 • Nawiązanie kontaktów z absolwentami, którzy ukończyli renomowane uczelnie, a także ciekawe kierunki studiów.
 • Pozyskiwanie informacji o skuteczności obranych kierunków pracy szkoły.
 • Wykorzystywanie pozyskanych informacji do poszerzenia oferty szkoły o ciekawe programy, zajęcia, fakultety.

 Formy realizacji programu:

 • Wywiady z wybranymi absolwentami w gazetce szkolnej.
 • Zamieszczanie wiadomości, uwag, spostrzeżeń, wspomnień  na forum szkoły.
 • Kontakt z absolwentami na portalach społecznościowych.
 • Ankieta dla absolwenta na stronie szkoły.
 • Tablica ścienna upamiętniająca najlepszych absolwentów danego rocznika.
 • Spotkania z absolwentami, którzy odnieśli sukces, wykonują ciekawe i pasjonujące zawody itd.