GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

Nasze umiejętności - nasza przyszłość 
Realizacja projektu pn."Nasze umiejętności-nasza przyszłość"

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła realizuje projekt pn."Nasze umiejętności-nasza przyszłość" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 472 403,75 zł.

Celem projektu jest rozwinięcie u 111 (53K/58M) uczniów Gimnazjum kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności poprzez wdrożenie programu rozwojowego polegającego na organizacji zajęć pozaszkolnych, kursów i szkoleń dla nauczycieli w zakresie obsługi sprzętu IT zakupionego w celu zrealizowania założeń projektowych oraz pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zapewnienie specjalistycznej pomocy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych.

W ramach projektu 40 uczniów uczęszcza na pozaszkolne zajęcia wyrównawcze z matematyki, języków obcych, informatyki, 26 uczniów na zajęcia przyrodniczo-językowe a 40 na warsztaty eksperymentalne, 5 osób objętych jest wsparciem indywidualnych zajęć terapeutycznych. Ponadto, uczniowie korzystają z indywidualnych i grupowych zajęć z doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz wsparcia psychologiczno –pedagogicznego.

Uczniowie każdorazowo dowożeni są na zajęcia oraz odwożeni po zakończonych zajęciach.

Na zajęciach uczniowie kształcą porozumiewanie się w języku angielskim, kompetencje matematyczne, podstawowe kompetencje naukowotechniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne, inicjatywność i przedsiębiorczość.

Gimnazjaliści poszerzają wiedzę, ale również uczą się jak zdobytą wiedzę wykorzystać w praktyce do rozwiązywania problemów, umiejętności komunikacji, współpracy, pracy w grupie oraz elastycznego funkcjonowania na rynku pracy.

W szkole została stworzona pracownia międzyszkolna zapewniająca warunki dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt umożliwiający w atrakcyjny dla uczniów sposób zgłębianie zagadnień przyrodniczych, matematycznych i informatycznych. Na wyposażenie pracowni składają się: zestawy laboratoryjne, specjalne czujniki elektroniczne do badania parametrów otoczenia oraz nauki robotyki. Dodatkowo mikroskopy cyfrowe, zestaw 20 notebooków z kamerą 3D oraz drukarka 3D. Dodatkowo zakupiona została tablica interaktywna z projektorem oraz kursy elearningowe.

Wszyscy uczestnicy projektu mają dostęp do zasobów platformy elearningowej rozwijających kompetencje kluczowe.

Ponadto, gabinet terapeutyczny został doposażony w komputer stacjonarny z systemem operacyjnym, monitorem, głośnikami, słuchawkami oraz specjalistyczne oprogramowanie.

Projekt umożliwił również stworzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery (SPInKa), który mieści się w bibliotece szkolnej. W ramach projektu zakupiono 2 komputery stacjonarne z systemem operacyjnym do wykorzystania dla uczniów oraz komputerowe programy zawodoznawcze, które służą właściwemu diagnozowaniu preferencji uczniów w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.

Wszystkie powyższe działania odegrają ogromną rolę w dalszej edukacji naszych uczniów, zmniejszą dysproporcje pomiędzy nimi a uczniami zamieszkującymi tereny wielkomiejskie, a w konsekwencji zwiększą ich szanse na wymagającym rynku pracy.

Uzupełnieniem wszystkich działań będzie zorganizowanie wyjazdów przedmiotowe w formie wycieczek i obozów, które pozwolą na efektowną i efektywną realizację procesu kształcenia poza ławką szkolną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBOTNIE ZAJĘCIA
W RAMACH PROJEKTU 

 „Nasze umiejętności – nasza przyszłość"

 

 

 

 

 

          Sobotnie zajęcia gimnazjalistów  sfilmowało TVP3 Kielce. Filmowa ekipa telewizyjna w dniu 28 stycznia 2017 r. odwiedziła nasze gimnazjum i  niesamowite zajęcia w każdej z  ośmiu grup uczniowskich  oraz zajęcia indywidualne w projekcie "Nasze umiejętności - nasza przyszłość". Projekt rozwija kompetencje matematyczne
i podstawowe kompetencje naukowo - techniczne.
W  ramach działań projektowych 111 uczniów Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego   chętnie bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych.

 

 

 

Utworzony materiał filmowy można obejrzeć na stronie TVP3 Kielce lub skorzystać z linka zamieszczonego niżej.

 

  MATERIAŁ TVP3 KIELCE DO ZOBACZENIA:

 

LINK

 


 

 Informację o eksperymentalnych zajęciach w naszym projekcie przekazała również  TVP 1 w TELEEXPRESSIE EXTRA  29.01.2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

WIZYTA W CENTRUM NAUKI
LEONARDA DA VINCI

 

  

W ramach projektu „Nasze umiejętności – nasza przyszłość” dnia 10 marca b.r. grupa 40 uczniów z naszej szkoły odwiedziła Centrum Nauki Leonarda da Vinci znajdujące się w Podzamczu Chęcińskim. Jest to miejsce, w którym poprzez doświadczenie można poznać tajemnice nauki i sztuki. Zwiedzając Centrum młodzież miała możliwość poznania konstrukcji maszyn autorstwa Leonarda da Vinci stanowiących interaktywne stanowisko - „Kodeks Atlantycki”. Uczniowie dowiedzieli się o rozważaniach naukowca nad lotem ptaków, które zainspirowały go do zaprojektowania maszyny latającej.
         Największe zainteresowanie wzbudziła wystawa pt. „Człowiek – niezwykła maszyna”. Wejść do serca, zobaczyć płuca palacza, zmierzyć potęgę swojego skoku, skontrolować refleks i koncentrację to tylko namiastka tego, co oferuje dana ekspozycja.

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYGODA
Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

 

 

 

 

 

             W ramach projektu „Nasze umiejętności – nasza przyszłość” w dniach 20-21 kwietnia bieżącego roku grupa 30 uczniów naszej szkoły wzięła udział w wycieczce do Kazimierza Dolnego, Puław i Nałęczowa. W trakcie wyjazdu uczniowie zwiedzili miejsca historyczne. Zobaczyli zabytki, dzieła sztuki oraz pamiątki narodowe. Obcowanie z przeszłością sprzyjało kształtowaniu postaw patriotycznych, uwrażliwiło na kulturę, historię i przyrodę.
            Najważniejszym walorem wyjazdu był jednak fakt, iż komunikacja odbywała się w języku angielskim. Dzięki temu uczniowie mieli kontakt z żywym językiem i mogli doskonalić własne umiejętności w mowie.
           Była to niestandardowa nauka języka angielskiego, będąca połączeniem obozu językowego i wycieczki turystycznej, której głównym celem było przełamanie bariery mówienia.
           Uczestnicy wycieczki ćwiczyli swoje umiejętności językowe, zwiedzili wiele ciekawych miejsc i zabytków oraz świetnie się bawili.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYCIECZKA
DO CENTRUM KOPERNIKA

 

 

 

          Dnia 3 maja 2017 roku grupa 66 uczniów z naszego gimnazjum wzięła udział w wycieczce do Centrum Naukowego Kopernik w Warszawie. Uczestnikami wyjazdu była młodzież biorąca udział w projekcie „Nasze umiejętności – nasza przyszłość”.  Oferta Kopernika zainteresowała i zainspirowała  młodych ludzi do zabaw edukacyjnych oraz samodzielnego eksperymentowania. Wystawa czasowa „Płyń i giń” cieszyła się szczególnym powodzeniem. Młodzież budowała bezpieczne statki i  roboty badające morskie dno oraz wydobywała zatopione obiekty. W planetarium oglądano niezwykły wiosenny pokaz nieba opatrzony komentarzem Prezenterów Nieba Kopernika, a następnie film „W świecie marzeń 3D”.  Uczestnicy wycieczki wrócili zmęczeni  z postanowieniami powrotu do świata eksperymentów.

 

 WYCIECZKA  DO
 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
PARKU NARODOWEGO

 

 

                Dnia 22 maja 2017 roku 40 uczniów z naszego gimnazjum wzięło udział w wycieczce do Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Uczestnikami wyjazdu była młodzież biorąca udział w projekcie „Nasze umiejętności – nasza przyszłość”. Po spotkaniu z pracownikami ŚPN, którzy opowiedzieli historię powstania tego Parku uczniowie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych na ścieżce Huta Szklana – Łysa Góra „Pośród  szumu świętokrzyskich jodeł i buków” na  których omówione zostało bogactwo przyrodnicze związane z naturalnymi ekosystemami leśnymi ŚPN. Następnie zwiedzali galerię widokową na gołoborzu i Muzeum Przyrodnicze ŚPN na Świętym Krzyżu. W trakcie zwiedzania tego muzeum, uczniowie oglądali wystawę,  która w rzeczywistości była pięknym spektaklem światła, dźwięku i odgłosów przyrody w oparciu o multimedialne urządzenia, dioramy, zdjęcia, modele.

 

 Uczestnicy wycieczki mieli możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu biologii, ekologii i ochrony przyrody.

 

 

"NASZE UMIEJĘTNOŚCI - NASZA PRZYSZŁOŚĆ" 

ALBUM ZE ZDJĘCIAMI

 

W dniach 03.07-07.07.2017r. w ramach projektu „Nasze umiejętności –
nasza przyszłość" 40 osobowa grupa naszych uczniów z opiekunami
uczestniczyła w wyjeździe edukacyjnym w Bieszczady.

Uczestnicy
zwiedzili: Centrum Dziedzictwa Szkła i Piwnice Przedprożne w Krośnie,
Muzeum Przyrodnicze oraz Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach
Dolnych, Muzeum Historyczne, a także Skansen w Sanoku ,Muzeum
Naftowego i Gazowniczego Przemysłu w Bóbrce oraz Elektrownię Wodną i
Zaporę na Jeziorze Solińskim.

Odbyli wycieczkę autokarową z
przewodnikiem "dużą pętlą bieszczadzką"; . Zwiedzali Lesko, Baligród,
Cisną, Wetlinę. Odbyli rejs statkiem po Jeziorze Solińskim.
Uczniowie jednocześnie rejestrowali i analizowali parametry pogody przy
pomocy przyrządów stacji pogody, przeprowadzali obserwacje obiektów
przyrodniczych Bieszczad, badali parametry powietrza: temperaturę i
wilgotność, oznaczali zawartość ozonu, wpływ zanieczyszczenia powietrza
na porosty, badali zawartości pyłu i pyłków w powietrzu, określali odczyn
pH płynów, rozpoznawali organizmy roślinne i zwierzęce przy pomocy
przewodników i prostych kluczy do oznaczania.
Do domu wrócili bogatsi o nowe informacje i doświadczenia.