GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

Zarząd Rady Rodziców
przy Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku

 

 

 1. Aneta Barucha - Wolska  -  przewodnicząca

 2. Agnieszka Łukawska  -   z-ca przewodniczącej

 3. Barbara Zadorska   -   skarbnik

 4. Aldona Gola  -  członek

 5. Mariola Badura  -  członek

 

 

  1.  W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 składka na RR wynosi 50,00 złotych.

     

KONTO RADY RODZICÓW:

 47 8483 0001 2001 0033 4163 0001