GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 WOLONTARIAT PONAD BARIERAMI 

 

 

 

W wyniku rekrutacji do projektu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nasza szkoła bierze udział w kolejnych działaniach rozwijających kompetencje kluczowe uczniów. Projekt nosi nazwę “WOLONTARIAT PONAD BARIERAMI. DZIAŁAM DLA DOBRA INNYCH I WŁASNEGO ROZWOJU.”

 

W realizacji działań współpracujemy ze Stowarzyszeniem Talent budując sieć środowisk edukacyjnych zainteresowanych twórczą pracą z uczniami zdolnymi.

 Projekt rozpoczął  tygodniowy obóz wolontariacki we Władysławowie, w którym wzięli udział nasi trzecioklasiści: Sebastian Misztal, Jakub Jakubiec i Gabriel Hanszke. W dniach 9 – 14 października 2016 r. nabywali wiedzę potrzebną do utworzenia Koła Wolontariatu, by potem prowadzić zajęcia z przedmiotów ścisłych (informatyka) dla innych uczniów.

 

Klub Wolontariatu ruszy niebawem w naszej szkole. Możesz się dowiedzieć o jego działaniach u opiekuna Klubu- p. D. Stanek w sali 207.

 Aby rozwijać  kompetencje kluczowe w zakresie informatyki w najbliższą sobotę  29.10. 2016 r. rozpoczniemy zajęcia w projekcie “WOLONTARIAT PONAD BARIERAMI. DZIAŁAM DLA DOBRA INNYCH I WŁASNEGO ROZWOJU.” 

Trzech wolontariuszy: Gabriel Hanszke, Sebastian Misztal i Jakub Jakubiec będą prowadzili zajęcia z  programowania dla zrekrutowanych w projekcie  osób.

Niestety proces rekrutacji już został zamknięty. Wszystkim pozostającym na liście rezerwowej pozostaje poczekać do przyszłego roku kalendarzowego.

 W realizacji działań współpracujemy ze Stowarzyszeniem Talent budując sieć środowisk edukacyjnych zainteresowanych twórczą pracą z uczniami zdolnymi.

 

W dniu 25 .11. 2016 r. wolontariusze: Gabriel Hanczke, Jakub Jakubiec  i  Sebastian Misztal wraz z opiekunem Klubu p.D.Stanek wzięli udział w regionalnych spotkaniach wymiany dobrych praktyk w ramach projektu “WOLONTARIAT PONAD BARIERAMI. DZIAŁAM DLA DOBRA INNYCH I WŁASNEGO ROZWOJU.” 

Spotkanie odbyło się w piątek w Zespole Szkół Informatycznych w Kielcach, na ul. Hauke-Bosaka, gdzie zaproszone były Kluby ZSI, Kielce, Gimnazjum Chmielnik, ZS Pionki oraz ZS Łączna.

 

Gospodarze przyjęli nas otwartością, miłą atmosferą, gościną ułatwiając w ten sposób pracę. Kluby opisywały swoje dotychczasowe działania, chwaliły się osiągnięciami oraz tworzyły pomysły na kolejne działania.