GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

Sprawozdanie z   projektu „Na szlaku własnej przyszłości”
w roku szkolnym 2012/2013

 

 

Dnia 12.06.2013r. odbyły się ostatnie zajęcia dydaktyczne w ramach projektu „Na szlaku własnej przyszłości” w roku szkolnym 2012/2013. Zajęcia prowadzone były w 12 grupach brało w nich udział 110 uczniów Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku.
W ramach działań projektowych członkowie poszczególnych grup uczestniczyli w wyjazdach do:

- warsztaty „Bądź przedsiębiorczym”

 • BGŻ w Kielcach – lekcja poglądowa;
 • Urzędu Statystycznego i Urzędu skarbowego w Kielcach;
 • UMiG w Chmielniku – Jak zarejestrować własną działalność gospodarczą.

- warsztaty „W poszukiwaniu sztuki …”

 • Muzeum Narodowego w Kielcach (dwukrotnie) – lekcja muzealna.

- warsztaty „Kuźnia dźwięku”

 • Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.

- warsztaty Bądź przedsiębiorczym, Matematyka wokół nas, Młody technik, Przyjaźni środowisku, Od zera do Corela

 • Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

W ramach projektu podejmowanych było szereg działań.
W środowisku lokalnym:

 • W czasie XI Spotkań z Kulturą Żydowską  w Chmielnicki Centrum Kultury odbył się występ muzyków dla szerszej publiczności;
 • W czasie Święta Polskiej Niezapominajki uczniowie prezentowali działania ekologiczne Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego, prace plastyczne oraz techniczne.

W szkole:

 • koncert  muzyków Filharmonii Świętokrzyskiej
 • konkurs matematyczny dla klas I i II;
 • prezentacja działań ekologicznych gimnazjalistów w ramach TYGODNIA EKOLOGII, propagowanie ekologicznego stylu życia poprzez rozdawanie ulotek zachęcających do oszczędzania wody, energii, wykonanie gazetki ściennej informującej o sposobach zagospodarowania odpadów;
 • turniej tenisa ziemnego;
 • konkurs na najlepsze port folio przedsiębiorcy „Mój pierwszy biznes”;
 • zajęcia z native speaker’em dla grupy języka angielskiego - „Języki drzwiami do Europy”.

            Podjęte działania służyły przede wszystkim podniesieniu poziomu dydaktycznego szkoły oraz promocji szkoły w środowisku lokalnym. Projekt był skierowany do uczniów zdolnych i dawał im możliwość rozwoju swoich zdolności, zainteresowań i pasji.
Wartością dodaną są osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim (Szymon Katra –laureat XI Konkursu Informatycznego, Patryk Janus, Wiktor Stradomski i Szymon Katra – finaliści VII Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów).
            Zakupione w projekcie pomoce dydaktyczne wzbogaciły bazę dydaktyczną szkoły
i w znacznym stopniu przyczyniły się do uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć.
            Uczniowie wykazujący szczególne zaangażowanie w działania projektowe w nagrodę wyjadą na ZIELONĄ SZKOŁĘ w Bieszczady. Przeprowadzone w dniu 24.06.2013r. spotkanie z rodzicami uczestników wyjazdu było okazją do zebrania uwag na temat realizowanego projektu. Rodzice pozytywnie wypowiadali się na temat stworzenia możliwości udziału uczniów w szerokiej gamie zajęć pozalekcyjnych w gimnazjum. Z wypowiedzi rodziców wynika, że ich dzieci osiągnęły wyższe wyniki w klasyfikacji rocznej z poszczególnych przedmiotów.


            Praca z uczniem  zdolnym, wspieranie tak różnorodnych uzdolnień młodzieży dały możliwość ubiegania się o przyznanie szkole tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów” co przyczyni się do promocji szkoły w środowisku lokalnym.
            W roku szkolnym 2013/2014 kontynuowane będą działania w ramach projektu „Na szlaku własnej przyszłości” poszerzające ofertę gimnazjum o kolejne niestandardowe zajęcia.