GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

 

 

 

PRAWDZIWIE ŚWIĘTOWAĆ 11 LISTOPADA
  TO ZNACZY BYĆ W CHMIELNIKU! 

 

    

 

                     Święto Niepodległości w Chmielniku ma swoją tradycję. Rozumieją to mieszkańcy całej Gminy    uczestniczący w uroczystych obchodach dnia, dla którego kwiat polskiego narodu przelewał krew. Aby uczcić doniosłość  wydarzenia przynoszącego wolność, suwerenność, niepodległość naszej ukochanej Ojczyzny, społeczność chmielnicka bierze udział w swoistym misterium patriotyzmu. Chmielniczanie  z wielką czcią i szacunkiem pochylają się nad Miejscami Pamięci, by potem, podczas nabożeństwa za Ojczyznę, w skupieniu i refleksji, oddać się porywom nostalgicznych uniesień nad losem „Tej, która nie zginęła”.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Jako społeczność Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego czujemy się spadkobiercami Jego cnót, zatem dobro Polski jest dla nas najważniejsze. Święto Niepodległości to dzień zamanifestowania najgorętszych uczuć należnych krajowi. Dlatego z powagą i czcią uczestniczymy w uroczystościach, które podkreślają naszą tożsamość narodową i głośno mówią: „JESTEM POLAKIEM  JESTEM Z TEGO DUMNY”.

 

 

 

 

 

 

 

 


                                             ŻYWE  LEKCJE  HISTORII      

 

          Żywe lekcje historii to niebanalna forma kontaktu z wydarzeniami z minionych epok.

 

       W dniu 6 listopada 2013 r. ułan kawalerii ochotniczej Wojciech Kłonicki przeprowadził cykl spotkań patriotycznych dla młodzieży szkolnej Chmielnika na temat historii powstania kawalerii i kawalerii  XX-lecia międzywojennego. Tego dnia uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego i Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat powstania kawalerii, a także zobaczyli "na żywo" umundurowanie i uzbrojenie ułana okresu II RP. 

 

      Poznali zasady twardej służby kawaleryjskiej. Duże wrażenie na uczniach wywarła możliwość obejrzenia munduru kawaleryjskiego,  założenia wyposażenia i uzbrojenia bojowego ułana z okresu międzywojennego. Najwięcej radości sprawiło uczniom, gdy mogli wziąć do ręki szablę "Ludwikówkę" wz.1934, lancę typu francuskiego wz.1913, Polski Mauser kbk wz.98, ładownice czy szelki kawaleryjskie, ostrogi  i bagnet. Wielkie zainteresowanie wzbudził rząd kawaleryjski w pełnym stroczeniu, ogłowie  z munsztukiem. Podczas prelekcji uczniowie poznali fakty historyczne i ciekawostki z życia ułanów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Wyrazy podziękowania dla ułana Jarosława Banasika, który udostępnił wyposażenie ułana.    Brakło tylko konia!

 

 

 

 

 

 Jesekiel Dawid Kirszenbaum - Duvdivani
 z wizytą w naszym gimnazjum

 

 

 

 
               
Choć talentem porównywany do słynnego Marca Chagalla, to przez lata zapomniany. Urodzony na początku XX wieku w Staszowie, tworzył w Paryżu, gdzie zmarł w 1954 roku. Jesekiel Dawid Kirszenbaum to artysta, którego wkład w popularyzowanie kultury polskich Żydów jest nieoceniony. W utrwalonych na papierze i płótnie scenach rodzajowych zawarł ogromny fragment życia w małym polskim miasteczku, w którym wraz z krewnymi i znajomymi dorastał aż do tragicznego czasu zagłady. Wiele z tych scen niemal przenosi nas w utracony świat dawnych mieszkańców Chmielnika, bo przecież nasze miasteczko, podobnie jak Staszów, było świadkiem życia społeczności żydowskiej.

            Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku, dzięki staraniom nauczycieli, miało zaszczyt gościć w swoich murach przenośną ekspozycję prac artysty znanego jakob  Duvdivani. Wystawa zorganizowana w dniach 21 - 25.10.2013 r. w pracowni plastycznej naszego gimnazjum przyciągała tłumy zwiedzających- zarówno uczniów jak i nauczycieli, a także wszystkich tych, którzy interesują się sztuką i tematyką żydowską. Opiekę nad wystawą w roli kustosza sprawowała nauczycielka plastyki Marzena Zatorska. Uczniowie gimnazjum oprócz zwiedzania wystawy brali udział w lekcjach j. polskiego, historii, wos-u, w czasie których bliżej mogli się zapoznać z biografią i twórczością Duvdivaniego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        

 

 

 

                  Ekspozycja i połączone z nią warsztaty plastyczne stały się dla uczniów wspaniałą okazją do poznania różnorodności technik malarskich oraz niezwykle ciekawej i bogatej tematyki prac Duvdivaniego. Uczniowie mieli możliwość bezpośrednio obcować ze sztuką. Wpatrując się w głębokie i wielowymiarowe prace malarza, mogli we własnej interpretacji odwzorować technikę, którą się posługiwał. To doświadczenie pozwoliło młodzieży rozwinąć zainteresowania artystyczne, jak i nabyć nowe umiejętności plastyczne. Zaowocowało to wyjątkowymi pracami w technice akwareli, akryli czy pasteli. W obrazach przepełnionych melancholią, tragizmem i cierpieniem z łatwością można się doszukiwać wpływów wielkiego Chagalla, a jednocześnie dostrzec wyjątkową artystyczną wrażliwość charakterystyczną dla pochodzącego z naszego regionu Duvdivaniego.

 

 

  

CO  WIEMY  O ...

           

         W ramach działań profilaktycznych uczniowie naszego gimnazjum uczestniczą w zajęciach na temat szkodliwości palenia papierosów, które prowadzi pedagog szkolny. Zajęcia profilaktyczno - wychowawcze wzbogacone są prezentacją multimedialną i filmem edukacyjnym pt.: "Palenie" z serii "Nie Zamykaj Oczu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRADYCJA W GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO

 

 

            W naszym Gimnazjum 11 października 2013r. odbyło się ślubowanie  uczniów klas pierwszych połączone z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

Podczas ceremonii pierwszoklasiści w obecności zaproszonych Gości – władz Miasta i Gminy Chmielnik, Rodziców, Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego oraz Grona Pedagogicznego, wygłosili słowa roty, w myśl której zadeklarowali m.in. krzewić najcenniejsze wartości – piękno, dobro, prawdę.

 

     


            Potwierdzeniem tych słów stał się niewątpliwie występ artystyczny w wykonaniu naszej młodzieży dedykowany nauczycielom z okazji DEN. Ceremonia ślubowania i część artystyczna uroczystości, podczas której zaprezentowali się, grupa taneczna „Kamena”, zespół wokalny „Cristals” oraz nowo powstała grupa rockowa, świadczą o świadomej i twórczej postawie gimnazjalistów odpowiedzialnych za swoją przyszłość i hołdujących dewizie:
„Każdego dnia żyj od nowa!”.

 

 

 

 

 

                                                                                                                         W imieniu
                                                                                                                         Zarządu Samorządu Uczniowskiego
                                                                                                                         Paulina Sito - przewodnicząca szkoły