GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

PROPOZYCJE ZAJĘĆ DLA MŁODZIEŻY W CZASIE FERII ZIMOWYCH

 

 

 

RODZAJ ZAJĘĆ 

 

GODZINY ZAJĘĆ

 

NAUCZYCIELE ODPOWIEDZIALNI

 

 

PONIEDZ.  03. 02

1.       Koło matematyczne

2.       Koło historyczne

3.       Koło plastyczne

4.       Koło KAMENA  ChCK

5.       Koło j. niemieckiego

6.       Koło j. angielskiego

7.       Zajęcia sportowo – rekreakcyjne

 

ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU

9.00 – 11.00

9.00 – 11.00

9.00 – 11.00

12.00 – 14.00

10.00 – 12.00

9.00 – 11.00

10.00 – 12.00

B. Samburska

Z. Kłonicka

M. Zatorska

I. Olech – Urban

M. Bizewska

I. Bugaj

E. Jedynak

 

 

WTOREK  04.02

 

 1.       Spotkanie z filmem „Akcja pod Arsenałem”

 

2.       Koło chemiczne

3.       Koło KAMENA

4.       Koło matematyczne

5.       Koło fizyczne

 

 10.00 – 12.00

 

 

10.00 – 12.00

12.00 – 14.00 ChCK

10.00 – 12.00

10.00 – 12.00

M. Stachurska, A. Pałka,
 A. Waga, B. Styrcz

 

B. Wójcik

I. Olech – Urban

J. Radwańska

R. Chlebowska - Buczak

 

 

ŚRODA  05.02

1.       Koło muzyczne

2.       Koło j. angielskiego

3.       Szkolne Koło Przyrodników

4.       Koło geograficzne

5.       Koło fizyczne / chemiczne

6.       Zajęcia informatyczne

7.       Zajęcia z matematyki

8.       Zajęcia z j. polskiego

9.       Zajęcia z j. angielskiego

10.   Świetlica młodzieżowa (wyjazd do Kielc – kino, kręgle)

10.00 – 12.00

10.00 – 12.00

9.00 – 12.00

 

10.00 – 12.00 Piotr.

10.00 – 12.00 Piotr.

9.00 – 11.00

10.00 – 12.00 Piotr.

10.00 – 12.00 Piotr.

10.00 – 12.00 Piotr.

11.00 – 18.00

K. Kryczka

T. Patrzałek

J. Czarna, J. Kołomańska

 

A. Chojnecka – Kobus

K. Bracichowicz

A. Barucha – Wolska

E. Kurowska

J. Długosz

M. Ślusarczyk

s. Gracjana

 

 

CZWART  06.02

 

 

1.       Koło plastyczne

2.       Zajęcia sportowo – rekreacyjne ZS nr 3

3.       Wyjazd na lodowisko do Buska – Zdroju i      pieczenie chleba w parafii św. Alberta

 

 

 

10.00 – 12.00

16.30 – 18.00

 

11.00 – 16.00

 

 

K. Gajek

M. Hanczke

 

s. Gracjana

 

 

PIĄTEK  07.02

 

1.       Przygotowanie do konkursu informatycznego

2.       Koło techniczne

3.       Koło historyczne

 

 

10.00 – 12.00

 

8.00 – 10.00

9.00 – 11.00

 

D. Stanek

 

L. Tarapata

B. Rogala – Kupczewska

 

 

PONIEDZ.  10.02

 

1.       Koło KAMENA ChCK

2.       Zajęcia z j. niemieckiego

 

 

12.00 – 14.00

11.00 – 12.00

 

I. Olech – Urban

K. Nyk

 

 

WTOREK 11.02

 

1.       Koło KAMENA

2.       Zajęcia z j. niemieckiego

3.       Szkolenie „Jak zostać wolontariuszem”

 

 

12.00 – 14.00

11.00 – 12.00

10.00 – 12.00

 

I. Olech – Urban

K. Nyk

A. Kulpińska

 

 

ŚRODA 12.02

 

 

1.       Zajęcia z j. niemieckiego

 

 

 

11.00 – 12.00

 

 

K. Nyk

 

 

CZWARTEK 13.02

 

 

        1.  Wyjazd na narty      NIESTACHÓW

 

 

 

9.00 – 15.00

 

 

s. Gracjana

 

PIĄTEK  14.02

 

1.       Koło j. niemieckiego

2.       Zajęcia sportowo – rekreacyjne

3.       Wyjazd na narty NIESTACHÓW

 

 

 10.00 – 12.00

10.00 – 12.00

 

8.00 – 13.00

 

 M. Bizewska

P. Idzik

 

S. Wrona