GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE

  - j.polski

  - j.angielski

- matematyka

  - geografia

  - informatyka

  - religia

- chemia

  - w-f

-muzyka

-zajęcia artystyczne

 -plastyka

-zajęcia techniczne

- j.niemiecki

- historia

- wiedza o społeczeństwie

 

 - biologia 

 

 - edukacja dla bezpieczeństwa 

 

 

 

 


.pdf