GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

PROPOZYCJA  ZAJĘĆ  POZALEKCYJNYCH

IM. GEN. KAZIMIERZA TAŃSKIEGO

NA ROK SZKOLNY  2016/2017

Dzień tygodnia

Rodzaj zajęć

Nazwisko i imię nauczyciela

Sala

Poniedziałek

7.10 – 8.00

Koło geograficzne

A.Chojnecka- Kobus

Piotrkowice

 

7.15 – 8.00  

Koło fizyczno- chemiczne dla klas 3

K.Misiowiec

Piotrkowice

 

13.30 – 15.00

Zajęcia świetlicowe

D.Nyk

świetlica szkolna

 

13:30 – 14 :20

Koło języka niemieckiego

M. Bizewska

03

 

13.20-14.05

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z j. polskiego

J.Długosz

Piotrkowice

 

13.35– 14.20  

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z j.polskiego

A.Pałka

02

 

13.35– 14.20

Koło matematyczne

B. Samburska

06

 

13.35 – 14.20

Przygotowanie do egzaminu j. angielski

M. Ślusarczyk

 

 

14.25 – 15.10

W świecie sztuki

M. Zatorska

204

 

16.00 – 18.00

Spotkania formacyjne

s. Gracjana

Świetlica

wtorek

7:15 - 8:00

Zajęcia z języka angielskiego

M. Ślusarczyk

Piotrkowice

 

7:30 – 8:00

Konsultacje z chemii

 B. Wójcik

104

 

13.20 -14:05

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z matematyki

E. Kurowska

Piotrkowice

 

13.20 - 14.05  

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka polskiego

A. Pałka

02

 

13:20 – 14:05

Koło języka polskiego

J. Długosz

Piotrkowice

 

 13.35 - 14.20  

Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego

T. Patrzałek

05

 

13.25 - 14:10

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z geografii

B. Skuza

205

 

13.35 - 14.20  

Moje spotkania z kulturą

A. Waga

203

 

14.20  - 15:05  

Przygotowanie do egzaminu z biologii

J. Kołomańska

102

 

14:30 – 16 :00

Zajęcia sportowo-rekreacyjne (futsal)

 P. Idzik

Sala gimnastyczna

 

17:00 – 18:30

Zajęcia w siłowni

E. Jedynak

Świetlica w Grabowcu

 

15:30 – 18:00

Zajęcia rekreacyjno-sportowe na basenie

A.Wolska

B. Styrcz

M.Stachurska

Basen w Morawicy

 

16.00 – 18.00

Spotkania formacyjne

s. Gracjana

Świetlica

środa

7.15-8.00 

Koło geograficzne

A. Chojnecka-Kobus

Piotrkowice

 

7:30 – 8:00

Konsultacje z chemii

B. Wójcik

104

 

7.15-8.00 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu  z biologii

A.Jędrzejska

Piotrkowice

 

8: 00 -  8:45

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z matematyki

J. Radwańska

204

 

13.35 – 14:20

Zajęcia z przedsiębiorczości „Zostać przedsiębiorczym”

Z. Kłonicka

103

 

13.35-14.20 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

M. Ozóg

06

 

13.35-14. 20 

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z historii II sem.

B. Rogala-Kupczewska

Piotrkowice

 

13.30-14. 15

Konsulatacje polonistyczne

M. Stachurska

03

 

13.35-14.20

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z j.polskiego

B.Styrcz

203

 

13.35 – 14.20

Koło polonistyczne

A.Waga

201

 

13.25-14. 20 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

B.Wójcik

104

 

 14:20 – 15:05

Edukacja prawna w ramach zajęć „Zostać przedsiębiorczym”

A. Wolska

Wyznaczone środy  206

 

14.25 - 15.10

Warsztaty plastyczne

M.Zatorska

204

 

15:30 -16:45

Zajęcia koła tanecznego „KAMENA”

I.Olech -Urban

CHCK

 

16.00 – 18.00

Spotkania formacyjne

s. Gracjana

Świetlica

czwartek

7:30 – 8:00

Konsultacje z chemii

B. Wójcik

104

 

12.30 – 13.15

Koło muzyczne

K.Kryczka

Piotrkowice

 

13.25 – 14.10

Konsultacje z geografii

B.Skuza

205

 

13.30-14. 20 

Zajęcia muzyczno-artystyczne

M. Bizewska

03

 

13.35 – 14.20

Koło j. niemieckiego

K.Dinewa

102

 

13.35 – 14.20

Zajęcia rozwijające zainteresowania

J.Radwańska

202

 

13.35 – 14.20

Koło matematyczne

B.Samburska

06

 

13.35 – 14.20

Koło historyczne

B.Skowera

103

 

14.20 -15.05

Zajęcia koła historycznego

A.Kulpińska

107

 

14.20 – 17.30

Wolontariat

Z.Kłonicka

J.Kołomańska

Poza trenem szkoły

 

14.25 – 15.10

Koło fizyczne dla kl II

R.Buczak

101

 

14.30 – 15.30

SKS siatkówka

I.Olech – Urban

Sala gimnastyczna

 

14.20 – 15.05

Konsultacje matematyczne

J.Radwańska

202

 

14.20 – 15.05

Chemia przed egzaminem

D.Stanek

207

 

16.00 – 18.00

Spotkania formacyjne

s. Gracjana

Świetlica

piątek 

7.15 – 8.00

 

Konsultacje matematyczne

E.Kurowska

Piotrkowice

 

7:30 – 8:00

Konsultacje z chemii

B. Wójcik

104

 

13.35 – 14.20

Koło j. angielskiego

I.Bugaj

02

 

14.25-15.10

Warsztaty przedegzaminacyjne z j. angielskiego

.Bugaj

02

 

7.15 – 8.00

14.25-15.10

Koło fizyczne

R.Buczak

101

 

12.30- 13.35

Konsultacje geograficzne

A.Chojnecka – Kobus

Piotrkowice

 

13.35 – 14.20

Konsultacje  zawodoznawcze

T.Patrzałek

05

 

 

Koło muzyczne

K.Kryczka

ChCK

 

13.30 – 14.20

Przygotowanie do egzaminu – j.angielski

S.Wrona

 

 

14.30 – 15.15

Zajęcia rekreacyjno – sportowe

B.Skowera

Sala gimnastyczna

 

16.00 – 18.00

Spotkania formacyjne

s. Gracjana

Świetlica

 

18.30 – 20.30

Zajęcia rekreacyjno – sportowe dla ministrantów

o. G. Papciak

Sala gimnastyczna

sobota

9 -13

Programuj na start

D.Stanek

wyznaczone dni 207

 

 

Koło teatralne – wyjazdowe.

B.Rogala - Kupczewska

wg potrzeb

Piotrkowice

 

 

Opieka nad grupą harcerską

B.Rogala - Kupczewska

wg potrzeb

Piotrkowice

niedziela

9 – 11.30

Tenis

S.Wrona

Hala przy LO