GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

 

 

 

SPOTKANIA Z KINEM
O ŻYDOWSKICH WĄTKACH

 

 

            W dniach 04-07. 10. 2016 r. młodzież naszego gimnazjum brała udział w Konferencji popularno-naukowejKto ratuje jedno życie – ratuje cały świat” oraz Spotkaniu z kinem o żydowskich wątkach im. Andrzeja Koziei. Gimnazjaliści mieli możliwość wysłuchania prelekcji wybitnych osobistości nauki z czołowych ośrodków akademickich tj. KUL, UJK, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie a także Instytutu Pamięci Narodowej, Ośrodka Myśli Patriotycznej w Kielcach.

 

Więcej informacji:

http://swietokrzyskisztetl.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=10&artykul=33&akcja=artykul