GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

 

 

 

GALA 
"SZKOŁY DIALOGU 2015"

 

 

 

8 marca 2016 gimnazjaliści z Chmielnika gościli w Teatrze Narodowym w Warszawie na podsumowaniu projektu „Szkoła Dialogu2015". Jest  to program edukacyjny przygotowany i realizowany przez Fundację Forum Dialogu, którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. W ramach programu młodzież pod kierunkiem trenerów Forum odkrywa historię przedwojennej ludności żydowskiej w swojej miejscowości oraz samodzielnie przygotowuje projekt, który ma na celu jej upamiętnienie.

W 2008 roku odbyła się pierwsza edycja programu, która była realizowana w placówkach warszawskich. Od roku 2009  angażuje młodzież z małych miejscowości o bogatej historii żydowskiej.  Gimnazjum w Chmielniku po raz pierwszy otrzymało tytuł „SZKOŁY DIALOGU" w 2010 r.  Teraz możemy się poszczycić ponownie przyznanym tytułem.
Kryterium jego otrzymania jest udział uczniów w czterech warsztatach edukacyjnych składających się na program „Szkoła Dialogu" i prowadzonych przez doświadczonych trenerów Forum oraz zrealizowanie projektu upamiętniającego społeczność żydowską w swojej miejscowości i przesłanie sprawozdania.

 PROJEKT REALIZOWANY POD PATRONATEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I SESJA
MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ

 

 

 

          W dniu 10 marca 2016 roku w Chmielnickim Centrum Kultury odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chmielniku. Otwarcia I sesji Młodzieżowej rady Miejskiej I kadencji dokonał Pan Sławomir Wójcik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Chmielniku oraz Pan Paweł Wójcik - Burmistrz Chmielnika. Następnie Sekretarz Miejskiej Komisji Wyborczej do MRM - Wiktoria Dzierżak uczennica klasy 3a naszego gimnazjum, przekazała wyniki wyborów oraz przedstawiła skład 18 radnych. Wszystkim nowo wybranym radnym wręczono zaświadczenia o wyborze, a następnie złożyli oni ślubowanie: : „Ślubuję uroczyście, jako Radny Młodzieżowej Rady Miejskiej w Chmielniku, pracować dla dobra i pomyślności młodzieży, działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami młodych mieszkańców gminy Chmielnik, godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Rady”.

Podczas sesji dokonano wyboru Prezydium MRM. Przewodniczącą MRM została Klaudia Piwowarska z Liceum Ogólnokształcącego w Chmielniku, zastępcą przewodniczącej – Przemysław Głuszek z ZDZ Chmielnik, na sekretarza wybrano Patrycję Gołębiowską z Liceum Ogólnokształcącego w Chmielniku. Nad sprawnym przebiegiem głosowań czuwała Komisja Skrutacyjna, w skład, której weszli uczniowie naszego gimnazjum: Martyna Zamojska, Piotr Pechiński i Bartosz Wolski.

 

 

 

 

 

 

 

 

TYM, CO SŁUŻĄ OJCZYŹNIE ...

 

 

 

Pasja historyczna

sprawia, że coraz większą popularnością cieszą się szkolne Kluby Historyczne im. Armii Krajowej. Dzięki nim młodzi miłośnicy historii mogą poznawać najnowsze dzieje, identyfikować się z przeszłością własnego kraju i regionu.

 

Kluby Historyczne

mają w założeniu krzewić wśród młodzieży świadomość narodową i patriotyczną, sprzyjać kształtowaniu postaw obywatelskich i uczyć funkcjonowania społecznego opartego na rzetelnej znajomości historii i szacunku dla tradycji.

 

Międzyszkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego i Zespołu Szkól nr 3

miał swoją inaugurację 4 marca 2016 roku w Chmielnickim Centrum Kultury. Upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy historycznej ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych dziejów w zakresie działalności Służby Zwycięstwa Polski, Związku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej to główne cele zaistniałej formacji. W myśl założeń Klub ma stanowić miejsce promowania ideałów Armii Krajowej, organizowania spotkań ze świadkami dziejów, edukowania młodzieży z zakresu lokalnej historii.

 

 

 

 

Czytaj więcej: Międzyszkolny Klub Historyczny

 

 

 

 

 

DZIEŃ  KOBIET

 

 

 

W poniedziałek, 7 marca odbył się apel z okazji Dnia Kobiet. Z tej okazji chłopcy z naszej szkoły przygotowali przedstawienie podczas którego recytowali wiersze o kobietach oraz wybrane fragmenty z „Pamiętnika Adama i Ewy” Marka Twain’a. Chłopcy wcielili się w różne typy kobiet uświadamiając wszystkim ogromną różnorodność, która panuje w szeregach pięknej części naszego globu. Piosenki oraz humorystyczne skecze w wykonaniu górali rozbawiły widownię do łez.

Wszystkim kobietom i kobietkom zostały złożone serdeczne życzenia, by rozlewały swój czar, rozjaśniały mrok oraz promieniały blaskiem swego piękna, czułości i wrażliwości. I aby każdy mężczyzna uznał i poważnie traktował myśl poety:

 „Kobieta jest kresem i królową wszelkiego stworzenia, jest jego ozdobą, doskonałością i sławą”.

 

 

 

 

 

 

WYWIADÓWKA 

 

Spotkanie z rodzicami odbędzie się 10 marca 2016 r. (czwartek) o godzinie 16.30. 

 

   Serdecznie zapraszamy