Z  WIZYTĄ
U  ŻOŁNIERZY

 

 

            23 czerwca grupa młodzieży gimnazjalnej odbyła wizytę w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych znajdującego się na Bukówce w Kielcach. Uczniowie zostali zapoznani z historią, tradycjami i symboliką jednostki wojskowej. Zwiedzili Salę Tradycji CPdMZ im. gen. broni Władysława Sikorskiego, w której umieszczone są plansze oraz tematycznie do plansz gabloty     z eksponatami poświęcone historii Centrum. Podczas pobytu na terenie garnizonu uczniowie zapoznali się z nowoczesnym wyposażeniem wojskowym, odbyli spotkanie z saperami podczas którego zostali pouczeni, jak należy postępować w przypadku natknięcia się na nieznany metalowy przedmiot.