UROCZYSTE  ZAKOŃCZENIE
ROKU  SZKOLNEGO 

 

 

  

             Z zachowaniem szkolnego ceremoniału gimnazjaliści w obecności zaproszonych Gości, Rodziców   i nauczycieli zakończyli rok szkolny 2015/2016. Dla wielu uczniów to szczególna radość, bowiem zakończyli go z wyróżnieniem. Głównym elementem uroczystości było pożegnanie uczniów klas trzecich, którzy z powagą i dostojeństwem przekazali sztandar młodszym koleżankom i kolegom. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne gimnazjum nagrodziło swoich wychowanków za wszelką działalność na rzecz szkoły i środowiska. Najlepszy absolwent szkoły – Dawid Janus – otrzymał również nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik.
Rodzice wyróżniających się na polu dydaktycznym uczniów otrzymali listy gratulacyjne. Podziękowania wręczono także Rodzicom szczególnie zaangażowanym w działalność na rzecz szkoły.