Gimnazjum im.gen.K.Tańskiego
GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU