GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

 

 

 

SPACER ŚLADAMI MARSZAŁKA
PO WARSZAWIE

 

 

 

              W dniu 25 maja 2018 roku młodzież naszego gimnazjum została zaproszona  wraz z panią  Zofią Kłonicką i Anetą Baruchą - Wolską na spacer po stolicy śladami Józefa Piłsudskiego.  Z mapą ówczesnej Warszawy docieraliśmy do miejsc związanych z jego pracą i życiem rodzinnym, a także do tych, które upamiętniają jego osobę. Poznaliśmy najtrudniejsze momenty w życiu marszałka,  motywy podejmowanych przez niego ważnych dla Polski decyzji.  Na koniec spaceru, podjęliśmy  wspólnie dyskusję o roli historii w kształtowaniu naszych postaw społecznych i patriotycznych.

 

 

 

 

 

 

CHMIELNICCY  GIMNAZJALIŚCI 
PRZEDSZKOLAKOM

 

 

                  Dnia 18 maja 2018r. wolontariusze z naszego gimnazjum odwiedzili przedszkolaków z przedstawieniem pt. „Spotkanie bajek”.
Gromkie brawa jakimi podsumowano spotkanie świadczyły o tym, że dzieci były zachwycone występem naszych uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

WYCIECZKA
DO MAJDANKA I LUBLINA

 "Los nasz dla was przestrogą"

 

 

 

          Dnia 16 maja 2018 roku, grupa uczniów klas trzecich naszej szkoły, uczestniczyła w wycieczce do Majdanka i Lublina. Motto, które góruje nad mauzoleum, towarzyszyło uczestnikom wycieczki podczas zwiedzania byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego w Majdanku. Zetknięcie ze scenami z życia obozu, z miejscami, gdzie tysiące ludzi straciło życie, dostarczyło silnych, poruszających wrażeń. Wstrząsający obraz utworzyły portrety ludzi, którzy po przekroczeniu bramy obozu stawali się numerami ale także: drewniane prycze, pasiaste ubrania, stosy butów i inne przedmioty, których Niemcy nie zdążyli zniszczyć. Niesamowicie przygnębiające wrażenie na zwiedzających zrobiły pomieszczenia, gdzie sortowano ludzi z nowo przybyłych transportów, łaźnia, komory gazowe, piece krematoryjne. Trudno sobie wyobrazić co przeżywali ludzie, którzy przekroczyli bramę tego miejsca kaźni. Dla wszystkich odwiedzających, to miejsce, jest na pewno treściwą, pouczającą lekcją historii, o której nie da się zapomnieć. Kolejnym punktem programu wycieczki było zwiedzanie zamku królewskiego, Katedry, spacer po starym mieście gdzie podziwialiśmy przepiękne renesansowe kamienice,a także Plac Po Farze oraz wąskie uliczki, w których można było poczuć klimat starego Lublina.Choć nie sprzyjała nam pogoda, wycieczkę możemy uznać za udaną i wzbogacającą naszą wiedzę.

 

 

 

 

 

                                                                               

Projekt "Ekonomia moją przyszłością" realizowany
z Narodowym Bankiem Polskim
 w ramach programu edukacji ekonomicznej

 

 

                Od 04.04.2018 r. do 13.06.2018 r. w gimnazjum zrealizowany będzie program „Ekonomia moją przyszłością” zgodnie z opracowanymi scenariuszami zajęć.  Podczas tych zajęć uczniowie będą  zdobywać nowe umiejętności z zakresu szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej. Efektem czego będą materiały reklamowe dotyczące zagadnień finansowych (oszczędzania) w formie plakatu, filmu i prezentacji multimedialnej. Jako dokumentacja wycieczek dydaktycznych powstaną fotoreportaże wykonane przez uczniów, które będą zamieszczone na szkolnej witrynie.

Cele projektu:

- Rozwinięcie u 209 uczniów klas II i III Gimnazjum im. Gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku postaw przedsiębiorczych oraz kształtowanie u nich umiejętności korzystania z usług instytucji finansowych w celu zapobieżenia  w przyszłości wykluczeniu finansowemu.

- Poznawanie roli i wartości pieniądza w obrocie gospodarczym.

- Kształtowanie u gimnazjalistów z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania - uczenia się, umiejętności korzystania  z usług instytucji finansowych.

 

 

 

 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE
PROJEKTU

 

                Ekonomia moją przyszłością! Pod taką nazwą uczniowie realizowali projekt ekonomiczny współfinansowany przez Narodowy Bank Polski NBP. Celem projektu było:
- kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz kształtowanie u nich umiejętności korzystania z usług instytucji finansowych w celu zapobieżenia  w przyszłości wykluczeniu finansowemu,
- poznawanie roli i wartości pieniądza w obrocie gospodarczym,
- kształtowanie u gimnazjalistów z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania - uczenia się, umiejętności korzystania  z usług instytucji finansowych.
               W ramach realizacji przedsięwzięcia uczniowie kształtowali umiejętności z zakresu szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej, finansowej i bankowej, uczestniczyli w wycieczkach edukacyjnych m. in. do oddziałów NBP i innych placówek bankowych. W pierwszym etapie projektu wzięli udział wszyscy uczniowie gimnazjum. Do etapu drugiego zakwalifikowało się ponad stu uczniów. Spośród tej grupy wyłoniła się grupa finałowa, która uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez animatorów i ekspertów Centrum Pieniądza w Warszawie. Finalnym działaniem projektowym był konkurs „Mistrz materiałów reklamowych”. 27 uczestników konkursu wykonało i zaprezentowało swoje reklamy w formie plakatu, prezentacji multimedialnej i filmu. Rozpoczęte w kwietniu działania znalazły swój finał 13 czerwca 2018 roku. W uroczystości podsumowującej przedsięwzięcie brali udział przedstawiciele NBP, władze Miasta i Gminy Chmielnik, rodzice, nauczyciele i uczniowie.Finaliści projektu „Ekonomia moja przyszłością” i zwycięzcy konkursu „Mistrz materiałów reklamowych” otrzymali atrakcyjne nagrody.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

W  dniu 13 czerwca 2018 roku, o godzinie 1100,
odbędzie się w Chmielnickim Centrum Kultury
uroczyste zakończenie projektu "Ekonomia moją przyszłością".

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU
„MISTRZ MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH”

 § 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „MISTRZ MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH” i jest zwany dalej: "Konkursem".

 2.Organizatorem Konkursu jest Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku, zwane dalej „Organizatorem”.

 3. Nagrody pozyskane zostały na podstawie współpracy Organizatora z Narodowym Bankiem Polskim w ramach projektu „Ekonomia moją przyszłością”.

 4. Konkurs będzie przeprowadzany raz w miesiącu w okresie od 4 kwietnia 2018 r. do 13 czerwca 2018 r.

 5. Prace konkursowe z dziedziny : film, prezentacja multimedialna, plakat należy złożyć u koordynatora projektu do dnia 4 czerwca 2018 r.

§ 2

WARUNKI  UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) jest finalista projektu „Ekonomia moją przyszłością”.

 

 § 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:

a)      udział w projekcie ‘Ekonomia moją przyszłością”.

b)      zakwalifikowanie się do finału projektu,

c)      praca w zespołach 3-osobowych,

d)     przekazanie Organizatorowi do dnia 4 czerwca 2018 r. pracy konkursowej.

e)      uczestnicy konkursu przedstawiają zapisaną na płycie CD lub DVD pracę konkursową w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player, którego czas projekcji nie przekracza 5 minut.

f)       praca plastyczna  - plakat – wykonana dowolną techniką,

   Nagrodami w konkursie są: tablety do poszczególnych kategorii prac:

(film – tablet 800 zł, prezentacja multimedialna – tablet 600 zł, plakat – tablet 400 zł)

 

I kategoria – film,

a)      zgodność pracy z tematyką konkursu,

b)      oryginalność i kreatywność pracy,

c)      umiejętność wyszukiwania i segregowania informacji,

d)     korzystanie z technologii komputerowych,

e)      jasny przekaz

f)       poprawność językowa.

 

 II kategoria – prezentacja multimedialna,

a)      zgodność pracy z tematyką konkursu,

b)      oryginalność i kreatywność pracy,

c)      umiejętność wyszukiwania i segregowania informacji,

d)     korzystanie z technologii komputerowych,

e)      jasny przekaz

f)       poprawność językowa.

 

III kategoria – plakat,

a)      zgodność pracy z tematyką konkursu,

b)      oryginalność i kreatywność pracy

c)      umiejętność wyszukiwania i segregowania informacji,

d)     estetyka pracy.

 

 2. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora)  będzie oceniało przede wszystkim:

a) zgodność pracy z tematyką konkursu,

b) oryginalność i kreatywność pracy w poszczególnej kategorii.

c) wykorzystanie technologii komputerowych,

d) umiejętność wyszukiwania i segregowania informacji,

e)  jasny przekaz.

  3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu 

i interpretacji rozstrzyga Organizator.

 4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

5. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na podczas uroczystego zakończenia projektu „Ekonomia moją przyszłością” w Chmielnickim Centrum Kultury w Chmielniku.

 

   § 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej,).

 2. Podane dane będą przetwarzane  wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

  

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.gimnazjum.chmielnik.com

 

 

 

 

 

 

Zajęcia projektowe

 

              W ramach Projektu „Ekonomia moją  przyszłością” odwiedziliśmy siedzibę Banku ING  w Chmielniku. Dzięki uprzejmości przedstawicieli banku mogliśmy się zapoznać z ofertą banku dostępną dla młodzieży, poznaliśmy ciekawe aplikacje na telefon dzięki, którym można załatwiać wiele spraw szybko i bezpiecznie. Mogliśmy zasiąść przy stanowiskach  pracowniczych i zadać wiele interesujących nas pytań na, które uzyskaliśmy wyczerpujące odpowiedzi. Po ciekawej lekcji wróciliśmy do szkoły z nowymi wiadomościami i wiedzą. Zdobyte informacje i ciekawostki z dziedziny bankowości i finansów  mogliśmy następnie wykorzystać w ramach zajęć stacjonarnych. Innowacyjne i ciekawe lekcje sprzyjają poszerzaniu naszej wiedzy. Na jednych z zajęć gościliśmy Panią Dyrektor Justynę Zamojską i Pana Łukasza Pastuszyńskiego - koordynatora projektu z ramienia NBP, którzy razem z nami  w ramach konkurencji grupowej rozwiązywali zadania i rebusy.

 

 

 

 

 

 Pieniądz
z historią w tle

 

              W  dniu 25 maja 2018 roku w ramach realizowanego projektu "Ekonomia moją przyszłością", grupa finalistów - uczestników  III etapu była z wizytą  w Centrum Pieniądza w Warszawie. Podczas prowadzonych zajęć  odkrywali  powiązania między etapami kształtowania się pieniądza i systemów pieniężnych a przełomowymi wydarzeniami w dziejach świata i Polski. Warsztaty odbywały  się w oddzielonej od wystawy CP NBP przestrzeni edukacyjnej, z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych pomocy dydaktycznych i dotyczyły   m. in.  systemów pieniężnych i produkcji pieniądza. Na koniec warsztatów, uczniowie zwiedzali skarbiec w którym nie tylko zaspokoili własną ciekawość – dźwigając własnoręcznie sztabę złota, ale też nabyli cenną wiedzę o dziejach naszego pieniądza. Zajęcia były podsumowaniem wiedzy zdobytej podczas realizacji  I i II etapu projektu w szkole.

 

 

 

 

 

 

Wycieczka do NBP w Kielcach
w ramach projektu

 

 

            W piątek 11 maja 2018 r. grupa uczestników Projektu „Ekonomia moją przyszłością” uczestniczyła w zajęciach warsztatowych na temat pieniądza i oszczędzania. Obejrzeliśmy ciekawą prezentację połączoną z wypowiedziami osób w różnym wieku (począwszy od przedszkolaków) na temat: Co Polacy wiedzą o pieniądzach? Dowiedzieliśmy się, jakie zagrożenia czyhają na korzystających z bankomatów oraz poszerzyliśmy umiejętności rozpoznawania autentyczności banknotów i monet. Mogliśmy również zobaczyć album ze starymi banknotami, które kiedyś były w obiegu.

Dzięki uczestnictwu w warsztatach poszerzyliśmy swoją wiedzę i zwiedziliśmy  gmach Narodowego Banku Polskiego- Oddział Okręgowy w Kielcach. Wyposażeni w dodatkową wiedzę wróciliśmy do szkoły realizować kolejny etap projektu.

 

 

 

 

 

Rozpoczęcie
projektu

 

               W dniu 4 kwietnia 2018 roku nasze gimnazjum  rozpoczęło realizację projektu "Ekonomia moją przyszłością"  współfinansowanego z Narodowym Bankiem Polskim i Miastem i Gminą Chmielnik.  Do udziału w projekcie wszyscy uczniowie przystąpili chętnie i z zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły.  Projekt zakończy się w czerwcu uroczystym rozdaniem nagród dla finalistów realizowanego w ramach projektu konkursu.

              Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia w konkursie

 

 

 

 

 

 

 

 

KAMENA
NA "NIEZAPOMINAJCE"

 

 

            Katarzyna Gwadera, Kamila Musiał, Karolina Pakosińska, Julia Wesołowska, Martyna Zamojska, Agata Zatorska, Aleksandra Zgrzebnicka czyli KAMENA reprezentowała naszą szkołę podczas Święta Polskiej Niezapominajki dn. 13 maja b.r. Na scenie usytuowanej na placu Nadleśnictwa w Chmielniku dziewczęta w tańcu pełnym pasji, z gracją i elegancją zaprezentowały układy choreograficzne do utworów Billa Haleya „ Rock Around The Clock” oraz grupy Poparzeni Kawą Trzy „Kawałek do tańca”.