GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

 

 

GALA LAUREATÓW
KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

 

 

 

            Magdalena Grabka – laureatka XV Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki oraz XVI Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki i Martyna Zamojska – laureatka XV Wojewódzkiego Konkursu z Chemii, uczennice III klasy naszego Gimnazjum to bohaterki uroczystej gali podsumowującej  wojewódzkie konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2017/18, która odbyła się 17 kwietnia w sali kongresowej  Targów Kielce. Uczennice za swoje naukowe osiągnięcia zostały uhonorowane medalem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i dyplomem laureata. Laur ten otwiera im drogę do każdej szkoły średniej poza systemem rekrutacji, a także zwalnia je z odpowiednich części egzaminu gimnazjalnego. Dziewczyny znalazły się w ścisłym gronie laureatów, do którego dostało się tylko 2,3% uczniów spośród 10,5 tys. gimnazjalistów startujących w I etapach poszczególnych konkursów. Dlatego też Świętokrzyski Kurator Oświaty – p. K. Mądzik w swoim przemówieniu nazwał ich „elitą świętokrzyskich gimnazjów”, życząc powodzenia w dalszej edukacji. Z kolei Wicewojewoda Świętokrzyski – p. A. Bętkowski w swoim wystąpieniu porównał młodzież do „diamentów naszej świętokrzyskiej oświaty”. Wiele słów uznania uczniowie usłyszeli również od p. Agaty Binkowskiej – Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz dyrektora  ŚCDN – p. J. Wołowca. Wszyscy prelegenci złożyli gratulacje i podziękowania dla dyrektorów szkół, nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursów oraz licznie obecnych rodziców. Nasze gimnazjalistki swój sukces osiągnęły dzięki ciężkiej pracy pod kierunkiem nauczycieli Gimnazjum: p. Jolanty Radwańskiej – nauczyciela matematyki, p. Renaty Chlebowskiej – Buczak – nauczyciela fizyki i p. Bożeny Wójcik – nauczyciela chemii.  Należy podkreślić, że Magdalena Grabka jest jedynym w historii szkoły uczniem, który zdobył aż trzy tytuły laureata, ponieważ pierwszy zdobyła już jako drugoklasistka, był to tytuł laureata XIV Wojewódzkiego Konkursu z Biologii, prowadzona przez p. Joannę Kołomańską – nauczyciela biologii. 
          Dumni z sukcesów Magdaleny i Martyny życzymy naszym już prawie absolwentkom realizacji swoich marzeń w kolejnych szkołach, wytrwałości w dążeniu do celów oraz zachowania w sobie na zawsze tej młodzieńczej radości i ciekawości świata.

 

 

 

 

  

 

DOWOZY I ODWOZY
W DNIACH 18-20 KWIETNIA 2018 r.

 

  18 kwietnia 2018 rozpocznie się egzamin gimnazjalny, uczniowie w tym dniu zmierzą się z egzaminem z części humanistycznej, 19 kwietnia z matematyczno-przyrodniczej, a 20 kwietnia z wybranego przez siebie języka obcego. 

 

 Dowozy i odwozy w dniach 18-20 kwietnia do pobrania:

DOWOZY

ODWOZY

               

 

 

 

 

 

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI
SZKÓŁ ŚREDNICH

 

 

 

                Dnia 11.04.2018 r. Dyrektorzy Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku i Zakładu Doskonalenia Zawodowego przedstawili rodzicom uczniów klas trzecich naszej szkoły ofertę edukacyjną na rok szkolny 2018/2019. Uczniowie będą mieli możliwość dalszego kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym, Technikach Zawodowych i Szkole Branżowej I Stopnia.  Od wielu lat szkoły realizują projekty edukacyjne, staże i praktyki zagraniczne dzięki którym uczniowie zdobywają wiele dodatkowych kwalifikacji i doświadczenie zawodowe, które później wykorzystują na polskim i europejskim rynku pracy. Uczniowie klas mundurowych stanowią przyszłość służb odpowiadających za bezpieczeństwo państwa na wypadek wystąpienia klęsk, katastrof oraz niosą pomoc potrzebującym. Podejmując naukę w szkołach w Chmielniku, każdy uczeń może budować dalszą ścieżkę rozwoju edukacyjno- zawodowego w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze.

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Spotkanie z rodzicami odbędzie się
11 kwietnia (środa)  2018 roku
o godzinie 1630

 

                                                                                      Zapraszamy

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA 3A MISTRZEM
GIMNAZJUM W FUTSALU

 

 

             Zakończyły się rozgrywki w ramach Mistrzostw Gimnazjum w Futsalu. W bardzo wyrównanym  i emocjonującym meczu finałowym reprezentacja klasy 3A pokonała zespół klasy 3B 5:2.  Zawodników obu drużyn oklaskiwali Pani dyrektor Justyna Zamojska, wychowawcy klas – Pani Anna Pałka i Pani Joanna Kołomańska oraz jak zwykle licznie zgromadzona publiczność  złożona z uczniów naszego gimnazjum. Po meczu Pani dyrektor nagrodziła zwycięzców, wręczając im okolicznościowy puchar.

 

 

Czytaj więcej: Futsal