GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

 

 

 

 

 "REKORD
DLA NIEPODLEGŁEJ"

 

 

 

             Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej zaprosiła wszystkie przedszkola, szkoły oraz placówki oświatowe w kraju i za granicą do włączenia się w akcję „Rekord dla Niepodległej”.   
W piątek, 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11, w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wspólnie  z  koleżankami i kolegami ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego zaśpiewamy 4-zwrotkowy hymn narodowy.
       

 Link do filmu

 

 

 

 

 

 

 

 

"NIEPODLEGŁA
DLA  WSZYSTKICH"

 

 

               Kontynuując wydarzenia związane z obchodami  stulecia niepodległości Polski, organizowanych w ramach EDD” NIEPODLEGŁA DLA WSZYSTKICH” , dnia 06. listopada uczniowie gimnazjum wzięli udział w rajdzie pieszym z Chmielnika do Śladkowa Małego. Celem i zwieńczeniem rajdu było dotarcie do obelisku Józefa Piłsudskiego i uczczenie pamięci marszałka. To jeden z elementów obchodów okrągłej rocznicy odzyskania niepodległości. Wcześniej, 15 września, uczniowie brali udział w innych wydarzeniach plenerowych zaplanowanych na ten sezon, m.in. evencie skautowym na obszarze Chmielnika, gdzie zapisała się historia Żydów i Polaków budujących pomyślność miasta oraz panelu historycznym: Polacy – Żydzi- Skauting.  W wydarzeniu, przygotowanym przez OŚEM „Świetokrzyski Sztetl”, licznie uczestniczyli uczniowie Gimnazjum im. K. Tańskiego, w tym harcerze oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

DROGA DO WOLNOŚCI

 

 

 

       W przeddzień rozpoczęcia w naszej szkole obchodów 100 rocznicy Odzyskania  Niepodległości  ułan kawalerii ochotniczej Wojciech Kłonicki przeprowadził  spotkania patriotyczne dla młodzieży  na temat historii powstania kawalerii i kawalerii  XX-lecia międzywojennego oraz zasad twardej służby kawaleryjskiej.  Zobaczyć "na żywo" umundurowanie i uzbrojenie ułana okresu II RP, poznać fakty historyczne i ciekawostki z życia ułanów.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PAMIĘTAMY

 

 

         W dniu 1 listopada młodzież gimnazjalna trzyma wartę przy grobie naszego Patrona. Ubrana   w mundury Legii Nadwiślańskiej czciła pamięć Generała Kazimierza Tańskiego i upamiętniała jego zasługi dla Ojczyzny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
– JUŻ BLISKO

 

 

                 Wszystkich Świętych to dzień, w którym wspomina się zmarłych. Ma ono wymiar powszechny, celebruje się je w każdym kościele katolickim na świecie. Na 1 listopada wyznaczył je papież Grzegorz IV w 837 roku. W  Dniu Wszystkich Świętych odwiedzamy rodzinne groby, by wspomnieć zmarłych. 
             Klasa trzecie  gimnazjum  porządkowały pomnik przed świętem Wszystkich Świętych patrona szkoły - generała Kazimierza Tańskiego.