GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

 

 

 

WYJAZD
DO SEJMU RP

 

 

 

Dnia 18 października 2016 roku uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Wyjazd był nagrodą dla tych, którzy aktywnie działają na rzecz Samorządu Uczniowskiego i są członkami Pocztu Sztandarowego. To olbrzymie przeżycie dla młodzieży, która była gośćmi posła na Sejm RP pana Krystiana Jarubasa. Już podczas podróży, w autokarze, odbywały się ciekawe rozmowy z panem posłem, który chętnie odpowiadał na zadawane pytania, a potem towarzyszył naszej grupie w trakcie zwiedzania parlamentu.

Kolejnym punktem programu była wizyta na Stadionie Narodowym, podczas której pan przewodnik zainteresował młodzież wieloma faktami oraz ciekawostkami dotyczącymi powstawania i funkcjonowania stadionu.

 

 

 

Czytaj więcej: Wyjazd do sejmu

 

 

 

 

 

TYDZIEŃ KONSTYTUCYJNY
W NASZEJ SZKOLE

 

 

 

 

         17 października 2016 roku klasa IId i IIIe wzięły udział w drugiej edycji Tygodnia Konstytucyjnego 17- 23 października 2016 roku.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach dotyczących Konstytucji zorganizowanych przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Tydzień Konstytucyjny ma zasięg ogólnopolski i odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego. Ciekawą lekcję przeprowadziła pani adwokat z Dębicy Anna Kaniecka- Burdziel. Mogliśmy zapoznać się z różnymi przykładami i przypadkami spraw z życia codziennego i zrozumieć, które artykuły Konstytucji, czyli najważniejszego aktu w naszym kraju, chronią nas oraz jak szukać informacji i przepisów, gdy nasze prawa są łamane. Dzięki zajęciom warsztatowym dowiedzieliśmy się, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na życie codzienne każdego z nas. Mogliśmy również poszerzyć naszą wiedzę i przekonać się, że Konstytucja dba o każdego obywatela naszego kraju , niezależnie od jego koloru skóry, pochodzenia, przekonań religijnych czy politycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

POLEGŁYM ZA
WOLNĄ POLSKĘ
PAMIĘTAMY...

 

 

               Pod takim hasłem Międzyszkolny Klub Historyczny włączył się w obchody Dnia Żołnierza  Batalionów Chłopskich. Młodzież przygotowała część artystyczną, na którą złożyły się wiersze, piosenki upamiętniające żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej. Program artystyczny został ciepło przyjęty przez gości i władze, które zaszczyciły uroczystość swoją obecnością.
Uczniowie mieli również możliwość wysłuchania referatu na temat działalności konspiracyjnego ruchu ludowego na Kielecczyźnie, który wygłosiła pani Marzena Grosicka, pracownik IPN.

 

 

 

 WOLONTARIAT PONAD BARIERAMI 

 

 

 

W wyniku rekrutacji do projektu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nasza szkoła bierze udział w kolejnych działaniach rozwijających kompetencje kluczowe uczniów. Projekt nosi nazwę “WOLONTARIAT PONAD BARIERAMI. DZIAŁAM DLA DOBRA INNYCH I WŁASNEGO ROZWOJU.”

 

W realizacji działań współpracujemy ze Stowarzyszeniem Talent budując sieć środowisk edukacyjnych zainteresowanych twórczą pracą z uczniami zdolnymi.

 Projekt rozpoczął  tygodniowy obóz wolontariacki we Władysławowie, w którym wzięli udział nasi trzecioklasiści: Sebastian Misztal, Jakub Jakubiec i Gabriel Hanszke. W dniach 9 – 14 października 2016 r. nabywali wiedzę potrzebną do utworzenia Koła Wolontariatu, by potem prowadzić zajęcia z przedmiotów ścisłych (informatyka) dla innych uczniów.

 

Klub Wolontariatu ruszy niebawem w naszej szkole. Możesz się dowiedzieć o jego działaniach u opiekuna Klubu- p. D. Stanek w sali 207.

 

 

 

WYBORY DO

MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ
W CHMIELNIKU

 

 

Wszystkich chętnych, którzy chcą działać w Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Chmielniku, prosimy o zgłoszenie swojej kandydatury.

Zgłoszenia przyjmują:

  • Małgorzata Ślusarczyk - opiekun SU

  • Julia Wolna – przewodnicząca SU