GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

Ogłoszenie nr 357753 - 2016 z dnia 2016-12- 02 r.

Chmielnik: Dostawa pomocy dydaktycznych do Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego

w Chmielniku na potrzeby projektu pn. „Nasze umiejętności – nasza przyszłość"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu lub programu "Nasze umiejętności - nasza przyszłość"; - projekt planowany do dofinansowania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

DO POBRANIA:

OGŁOSZENIE      SIWZ          ZAŁĄCZNIK1     ZAŁĄCZNIK6

 

 

 

 

TYDZIEŃ KODOWANIA

5.12. -11.12. 2016 r. Tydzień Edukacji Informatycznej

 

SOBOTA 10.12.2016 r. godz. 11.30-13.00 pracownia komputerowa 207

 

Tworzenie Galaktyki za pomocą kodu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak programować droidy i utworzyć własną grę - przyjdź...


Zapisy w pracowniach komputerowych. Liczba miejsc ograniczona. 

 

 

 

 

PILOTAŻ  PROGRAMOWANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOTKANIE EDUKACYJNE
Z POLICJĄ

 

 

 

 

               Dnia 18.11.2016 r. i 25.11.2016 r. uczniowie trzynastu klas Naszego Gimnazjum uczestniczyli w spotkaniach z Policjantami. Mundurowi sierż. szt. Karol Mostek i st. sier. Mariusz Pawłowski zapoznali gimnazjalistów z zagadnieniami dotyczącymi zagrożeń związanych z wiekiem dorastania,  co to są czyny karalne i  jakie są obowiązki świadka czynów zabronionych.  Funkcjonariusze omówili również tematykę dotyczącą bezpieczeństwa w Internecie i na portalach społecznościowych oraz użytkowanie telefonów komórkowych. Uczniowie uzupełnili swoją wiedzę na temat zagrożeń wynikających z zażywania i rozprowadzania narkotyków, spożywania alkoholu oraz dowiedzieli się
o  konsekwencjach prawnych  i zdrowotnych ryzykownych zachowań. Poznali sposoby odmawiania, gdy ktoś zachęca ich do popełnienia wykroczenia czy przestępstwa. Uczniowie klas I e, II e i III f mają zaplanowane spotkanie na dzień 02.12.2016 r.        

 

 

 

 

 

 

 

 REGIONALNE  SPOTKANIA
WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK

 

 

         W dniu 25 .11. 2016 r. wolontariusze: Gabriel Hanczke, Jakub Jakubiec  i  Sebastian Misztal wraz z opiekunem Klubu p.D.Stanek wzięli udział w regionalnych spotkaniach wymiany dobrych praktyk w ramach projektu “WOLONTARIAT PONAD BARIERAMI. DZIAŁAM DLA DOBRA INNYCH I WŁASNEGO ROZWOJU.” 

Spotkanie odbyło się w piątek w Zespole Szkół Informatycznych w Kielcach, na ul. Hauke-Bosaka, gdzie zaproszone były Kluby ZSI Kielce, Gimnazjum Chmielnik, ZS Pionki oraz ZS Łączna.

Gospodarze przyjęli nas otwartością, miłą atmosferą, gościną ułatwiając w ten sposób pracę. Kluby opisywały swoje dotychczasowe działania, chwaliły się osiągnięciami oraz tworzyły pomysły na kolejne działania.

.