Z życia szkoły
GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

 

 

 

PAMIĘTAMY
O PATRONIE

               Tuż przed dniem Wszystkich Świętych uczniowie klasy I B naszego gimnazjum odwiedzili na chmielnickim cmentarzu grób patrona swojej szkoły - gen. Kazimierza Tańskiego. Młodzież  zapaliła lampiony przygotowane własnoręcznie na zajęciach plastycznych. Wykonano je techniką decoupage na
szkle przy wykorzystaniu materiałów tekstylnych m.in. koronki, tasiemki. Na grobie patrona złożono także okolicznościową wiązankę. Uczniowie w ciszy i skupieniu pomodlili się  za wszystkich tych,
którzy odeszli do wieczności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEST TAKI DZIEŃ
W ROKU ...           Koniec października, to czas, kiedy refleksja w serce się  wkrada - przypominamy sobie o bliskich, którzy odeszli. Na cmentarzach panuje ruch i gwar. Przygotowujemy groby przed dniem Wszystkich Świętych. W tygodniu  poprzedzającym to święto uczniowie naszej szkoły (klasy 1a i 1b – chłopcy oraz 2b – dziewczęta) porządkowali grób patrona Generała Kazimierza Tańskiego oraz okolicę pomnika upamiętniającego aktora -  Janusza Zakrzeńskiego.

 

 

 

 DNI WOLNE 

 

Dni 31 października 2016 r. (poniedziałek) i 3 listopada 2016 r. (środa)  są wolne od zajęć dydaktycznych. 

 

 

 

Szkolny Punkt Informacji i Kariery „SPInKa”

 

Informujemy, że od listopada 2016 roku w naszej szkole działa Szkolny Punkt Informacji i Kariery „SPInKa”. Powstał on w ramach Projektu „Nasze umiejętności – nasza przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.


SPInKa ma służyć pomocą gimnazjalistom w kształtowaniu umiejętności, które w przyszłości umożliwią im pełnienie aktywnej roli w życiu społecznym i dostosowanie się do zmieniającej się struktury rynku pracy. To właśnie na etapie gimnazjum młodzież dokonuje wyboru zawodu i ścieżek kształcenia, tutaj planuje swoją przyszłą karierę.
W Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery dostępne są narzędzia pomocne we właściwym diagnozowaniu preferencji potrzebnych do podjęcia decyzji o wyborze właściwej ścieżki zawodowej jak również jej rozwojowi i dalszej ewaluacji.


Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia naszego Punktu, który mieści się w BIBLIOTECE SZKOLNEJ.

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

 

 

Wybór doradcy zawodowego przy realizacji projektu  
pn. „Nasze umiejętności – nasza przyszłość”

DOKUMENT W FORMACIE WORD- do pobrania