GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

 

 

 

WYCIECZKA DO
NBP W KIELCACH

 

 

            W piątek 11 maja 2018 r. grupa uczestników Projektu „Ekonomia moją przyszłością” uczestniczyła w zajęciach warsztatowych na temat pieniądza i oszczędzania. Obejrzeliśmy ciekawą prezentację połączoną z wypowiedziami osób w różnym wieku (począwszy od przedszkolaków) na temat: Co Polacy wiedzą o pieniądzach? Dowiedzieliśmy się, jakie zagrożenia czyhają na korzystających z bankomatów oraz poszerzyliśmy umiejętności rozpoznawania autentyczności banknotów i monet. Mogliśmy również zobaczyć album ze starymi banknotami, które kiedyś były w obiegu.

Dzięki uczestnictwu w warsztatach poszerzyliśmy swoją wiedzę i zwiedziliśmy  gmach Narodowego Banku Polskiego- Oddział Okręgowy w Kielcach. Wyposażeni w dodatkową wiedzę wróciliśmy do szkoły realizować kolejny etap projektu.

 

 

 

 

 

 

 

WYSTĘP
ZESPOŁU KAMENA

 

 

          Dnia 10 maja 2018 r. w OEM Świętokrzyski Sztetl odbył się występ Zespołu Kamena. Pokaz taneczny, który przygotowały dziewczęta był jednym z punktów programu przygotowanego dla odwiedzających Sztetl pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Radomia. Występ był uwieńczeniem wieloletniej współpracy z Nadleśnictwem i wyrazem wdzięczności za wsparcie finansowe naszego zespołu.

 

 

 

 

 

 

 

 

KAMENA W TOKARNI

 

 

            Podczas III Festiwalu Smaków, który odbył się w Tokarni dn.28 i 29 kwietnia b.r. gminę Chmielnik reprezentował m.in. Zespół Taneczny „Kamena”. Dziewczęta tańcami inspirowanymi muzyką żydowską wprowadziły zebraną publiczność w klimat przedwojennego sztetla i tym samym przyczyniły  się do zdobycia przez naszą Gminę I miejsca na Festiwalu.

 

 

 

 

 

 

 

 

"ŁĄCZY NAS KREW,
KTÓRA RATUJE ŻYCIE"

 

                W maju w naszej szkole odbyły się lekcje edukacyjne pod hasłem „Łączy nas krew, która ratuje życie”. Akcja ma na celu propagowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży. Na zajęciach uczniowie zaznajomili się z ideą honorowego krwiodawstwa. Dowiedzieli się m.in. co to znaczy być honorowym krwiodawcą, kto nim może zostać, z czego składa się krew i dlaczego  powinniśmy ją oddawać. Dzięki aktywnej działalności szkoła otrzymała certyfikat Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi.

 

 

 

 

 

 

TURNIEJ
WIEDZY EKOLOGICZNEJ

 

             Dnia 27 kwietnia 2018r.w gimnazjum im. gen. K. Tańskiego w Chmielniku odbył się TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ pod hasłem „Żyj ekologicznie” skierowany do uczniów klas trzecich.Konkurs odbył się w ramach „Programu edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych – kontynuacja 2017/2018” dofinansowanego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Jego głównym celem było propagowanie wiedzy ekologicznej, kształtowanie i rozwijanie postaw proekologicznych. Brały w nim udział 3-osobowe drużyny reprezentujące poszczególne klasy trzecie.
Turniej składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie oceniano przygotowane przez zespoły plakaty obrazujące hasło turnieju. W części drugiej turnieju oceniano wiedzę uczniów. W tej rundzie zespoły miały do wykonania 4 zadania. Pierwsze to zestaw pytań punktowanych w zależności od stopnia trudności, drugie – praktyczne – „zakupy ekologiczne”, trzecie rozwiązanie zadania matematycznego, czwarte konkurs literacki.

W turnieju zwyciężył zespół reprezentujący klasę III b, drugie miejsce zajął zespół reprezentujący klasę III e a trzecie klasę III d.

Wszyscy uczniowie wykazali się dużą wiedzą z zakresu ekologii, ochrony środowiska zaprezentowali również wysoki poziom umiejętności plastycznych i literackich.

GRATULUJEMY !