GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

  ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 na realizację zadania pn.

  „Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego w Bieszczady w ramach realizacji projektu

pn. „Nasze umiejętności – nasza przyszłość .

 

DOKUMENT W FORMACIE WORD- do pobrania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEZAPOMINAJKA

 

 

                     Święto Polskiej Niezapominajki na stałe wpisało się w kalendarz imprez naszej szkoły. Tegoroczna edycja odbyła się 14 maja b.r. w Chmielnickim Centrum Kultury. Podobnie jak w latach ubiegłych tak i w tym roku naszą szkołę reprezentował Zespół Taneczny „Kamena”. Dziewczęta w pięknym stylu i z młodzieńczym wdziękiem zaprezentowały układy taneczne do utworów „Ruda tańczy jak szalona” oraz „Rock Around The Clock”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAPPENING
"ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI"

 

 

 

            W dniach 4-12 maja 2017 r. w naszej szkole odbył się happening prezentujący i promujący najbardziej deficytowe zawody w Polsce. Akcja ta została zorganizowana w ramach działającego w naszej szkole Klubu „SPInKa” i miała na celu zwrócenie uwagi młodzieży na kierunki kształcenia dające pewną przyszłość na rynku pracy. Grupa uczniów klas 3c, d, e wykonała plakaty, na których przedstawiono charakterystykę danego zawodu, kierunki kształcenia, jakie należy podjąć w celu uzyskania kwalifikacji z danej dziedziny. Przedstawiono na nich również cechy osobowości/temperamentu, jakimi powinna charakteryzować się osoba wykonująca dany zawód.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA
ENERGII

 

 

 

          Celem konkursu było rozwijanie świadomości ekologicznej uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kieleckiego, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko, w tym za nieodnawialne  surowce naturalne, pogłębienie wiedzy na temat znaczenia odnawialnych źródeł energii w rozwoju cywilizacji, promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, wskazanie praktycznego zastosowania energii odnawialnej w życiu codziennym.  

Komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów:    

I miejsce - Jesika Zroślak z Gimnazjum Nr 2 w Oblegorku, gm. Strawczyn
II miejsce Aleksandra Turlińska i Bartłomiej Turliński z Gimnazjum w Chmielniku
III miejsce – Gabriela Nartowska i Gabriela Wawrzycka z Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach

Wyróżnienie – Jakub Gołębiowski i Kacper Dankowski z Publicznego Gimnazjum we Wzdole Rządowym     
Wyróżnienie –  Weronika Kiciak z Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Nowej Słupi   

Więcej informacji:

https://www.powiat.kielce.pl/starostwo/aktualnosci/O-energii-odnawialnej-wiedza-wszystko/idn:4626.html

 https://www.powiat.kielce.pl/starostwo/aktualnosci/Ekologiczny-powiat-kielecki/idn:4686.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PROGRAMISTYCZNEGO "PROGRAMUJ U SIEBIE"

 

 

 

 

W ramach projektu „Programuj u Siebie”, realizowanego we współpracy z Fundacją PZU, w okresie od września 2016 do czerwca 2017, w 8 ośrodkach w różnych regionach Polski, odbywają się zajęcia pozalekcyjne rozwijające myślenie algorytmiczne i umiejętności programowania. Dla uczniów przygotowane zostały także konkursy lokalne oraz konkursy ogólnopolskie z zadaniami programistycznymi o różnym stopniu trudności.

 

W dniu 22.04.2017 odbyła się druga runda konkursu ogólnopolskiego podczas którego uczestnicy zajęć zmierzyli się z kolejnymi 6 wyzwaniami algorytmicznymi. Podczas obu rund uczestnicy mieli do rozwiązania łącznie 9 zadań z możliwością uzyskania maksymalnie 900 punktów.

O ostatecznym zwycięstwie zadecydowały dwa zadania o znacznie większym poziomie trudności niż pozostałe zadania.

 

W kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych najwyższy wynik uzyskał Bartosz Adamczyk (Września), laureatem II miejsca został Kamil Mojsa (Włodawa), III miejsca - Daniel Urbanowicz (Września), IV miejsca - Krzysztof Buczyński (Włodawa), V miejsca - Tomasz Dyśko (Włodawa), VI miejsca - Patryk Perkiewicz (Września).

 

Wśród uczniów szkół gimnazjalnych zwycięzcą został Mateusz Piętka (Psary), laureatem II miejsca został Kacper Kochniarczyk (Psary), III miejsca - Marek Mianowski (Pszczyna), VI miejsca - Wiktor Godlewski (Gołdap), V miejsca - Krzysztof Nowak (Pszczyna), VI miejsca - Sebastian Misztal (Chmielnik)

 Laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy! Nagrody przesłane zostaną pocztą,

  
http://talent.edu.pl/blog/kategoria/programuj-u-siebie/