GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

OGŁOSZENIE

 

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok dotyczące gimnazjum znajduje się
w BIP Gmina Chmielnik w zakładce Finanse Gminy: Budżety, sprawozdania, opłaty.

 

 

 

 

 

 

 

 

SUKCES NASZEJ
GIMNAZJALISTKI

 

 

            Katarzyna Tetela – uczennica klasy 3a odniosła wielki sukces, zostając jedną z piętnastu laureatów XVII Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki w roku szkolnym 2018/2019, którego organizatorem był Świętokrzyski Kurator Oświaty.
            Sukces to wynik zdolności uczennicy, wysiłku i ciężkiej pracy nawet w dni wolne od nauki. Jako laureatka Kasia została  zwolniona z części przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego, uzyskując z niej jednocześnie maksymalną liczbę punktów. Ten zaszczytny tytuł otworzył jej drzwi do każdej szkoły, bowiem laureaci konkursów przedmiotowych są przyjmowani w pierwszej kolejności do wybranych przez siebie szkół ponadgimnazjalnych na terenie całej Polski.
             Uczennica jako jedyna reprezentowała Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku podczas uroczystej gali podsumowującej Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe, w której uczestniczyła razem z rodzicami i opiekunem -  panią Renatą Chlebowską – Buczak. Uroczystość zaszczycili swą obecnością: senator RP Pan Krzysztof Słoń, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego – Pani Renata Janik, Wicestarosta Powiatu Kieleckiego – Pan Tomasz Pleban oraz organizatorzy: Świętokrzyski Kurator Oświaty – Pan Kazimierz Mądzik,  Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Pan Jacek Wołowiec, zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji – Pan Maciej Długosz, a także Wicedyrektorzy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Pani Elżbieta Dudek i Pan Krzysztof Łysak. Laureatom  wręczono dyplomy,  medale i słodkie serca piernikowe.

 

Gratulujemy Kasi i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

 

 

 

 

 

 

TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ

 

 

          Dnia 29 kwietnia 2019r.w gimnazjum im. gen. K. Tańskiego w Chmielniku odbył się TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ pod hasłem „Żyj ekologicznie” skierowany do uczniów klas trzecich.Konkurs odbył się w ramach „Programu edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych – kontynuacja 2018/2019” dofinansowanego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Jego głównym celem było propagowanie wiedzy ekologicznej, kształtowanie i rozwijanie postaw proekologicznych. Brały w nim udział 3-osobowe drużyny reprezentujące poszczególne klasy trzecie.
Turniej składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie oceniano przygotowane przez zespoły plakaty obrazujące hasło turnieju. W części drugiej turnieju oceniano wiedzę uczniów. W tej rundzie zespoły miały do wykonania 4 zadania. Pierwsze to zestaw pytań punktowanych w zależności od stopnia trudności, drugie – praktyczne – „zakupy ekologiczne”, trzecie rozwiązanie zadania matematycznego, czwarte konkurs literacki.

W turnieju zwyciężył zespół reprezentujący klasę III a, drugie miejsce zajął zespół reprezentujący klasę III e a trzecie klasę III b.

Wszyscy uczniowie wykazali się dużą wiedzą z zakresu ekologii, ochrony środowiska. Uczestnicy zaprezentowali również wysoki poziom umiejętności plastycznych i literackich.

 

GRATULUJEMY !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ŚWIĘTACH MAJOWYCH
MŁODYCH POLAKÓW
ROZMOWY

 

 

              Wspomnienie ważnych rocznic związanych z dziejami naszego kraju i przypadających na miesiąc maj zgromadziły społeczność szkolną Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego i Gimnazjum im. Kazimierza Tańskiego na uroczystości, podczas której uczniowie powiedzieli o wartościach bliskich sercom Polaków, wartościach, które składają się na naszą świadomość narodową, ale również ponadnarodową. Zgromadzonym zostały zaprezentowane: Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej a także wejście Polski do Unii Europejskiej i Dzień Zwycięstwa upamiętniający zakończenie II wojny światowej.
            Kulminacyjnym punktem uroczystości była celebracja rocznicy uchwalenia Konstytucji   3 maja w związku z obchodami Święta Narodowego Trzeciego Maja. Uczniowie obu szkół przygotowali akademię pozwalającą się wsłuchać w głos przeszłości, która uczy rozumieć i mądrze kształtować teraźniejszość.

 

 

 

 

 

 

 

Niech zmartwychwstały Chrystus
wypełni Was radością, spokojem 
i  wiarą w dobro świata.
Życzenia spokojnych,
rodzinnych i spędzonych
w pięknej rodzinnej atmosferze
Świąt Wielkanocnych

 

życzą 
Dyrekcja, grono pedagogiczne 
        oraz 
     społeczność  szkolna Gimnazjum
im. Generała Kazimierza Tańskiego