GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

 

 

 

SUKCES NASZEJ
GIMNAZJALISTKI

 

 

            Katarzyna Tetela – uczennica klasy 3a odniosła wielki sukces, zostając jedną z piętnastu laureatów XVII Wojewódzkiego Konkursu z Fizyki w roku szkolnym 2018/2019, którego organizatorem był Świętokrzyski Kurator Oświaty.
            Sukces to wynik zdolności uczennicy, wysiłku i ciężkiej pracy nawet w dni wolne od nauki. Jako laureatka Kasia została  zwolniona z części przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego, uzyskując z niej jednocześnie maksymalną liczbę punktów. Ten zaszczytny tytuł otworzył jej drzwi do każdej szkoły, bowiem laureaci konkursów przedmiotowych są przyjmowani w pierwszej kolejności do wybranych przez siebie szkół ponadgimnazjalnych na terenie całej Polski.
             Uczennica jako jedyna reprezentowała Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku podczas uroczystej gali podsumowującej Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe, w której uczestniczyła razem z rodzicami i opiekunem -  panią Renatą Chlebowską – Buczak. Uroczystość zaszczycili swą obecnością: senator RP Pan Krzysztof Słoń, Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego – Pani Renata Janik, Wicestarosta Powiatu Kieleckiego – Pan Tomasz Pleban oraz organizatorzy: Świętokrzyski Kurator Oświaty – Pan Kazimierz Mądzik,  Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Pan Jacek Wołowiec, zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji – Pan Maciej Długosz, a także Wicedyrektorzy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Pani Elżbieta Dudek i Pan Krzysztof Łysak. Laureatom  wręczono dyplomy,  medale i słodkie serca piernikowe.

 

Gratulujemy Kasi i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

 

 

 

 

 

 

TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ

 

 

          Dnia 29 kwietnia 2019r.w gimnazjum im. gen. K. Tańskiego w Chmielniku odbył się TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ pod hasłem „Żyj ekologicznie” skierowany do uczniów klas trzecich.Konkurs odbył się w ramach „Programu edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych – kontynuacja 2018/2019” dofinansowanego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Jego głównym celem było propagowanie wiedzy ekologicznej, kształtowanie i rozwijanie postaw proekologicznych. Brały w nim udział 3-osobowe drużyny reprezentujące poszczególne klasy trzecie.
Turniej składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie oceniano przygotowane przez zespoły plakaty obrazujące hasło turnieju. W części drugiej turnieju oceniano wiedzę uczniów. W tej rundzie zespoły miały do wykonania 4 zadania. Pierwsze to zestaw pytań punktowanych w zależności od stopnia trudności, drugie – praktyczne – „zakupy ekologiczne”, trzecie rozwiązanie zadania matematycznego, czwarte konkurs literacki.

W turnieju zwyciężył zespół reprezentujący klasę III a, drugie miejsce zajął zespół reprezentujący klasę III e a trzecie klasę III b.

Wszyscy uczniowie wykazali się dużą wiedzą z zakresu ekologii, ochrony środowiska. Uczestnicy zaprezentowali również wysoki poziom umiejętności plastycznych i literackich.

 

GRATULUJEMY !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ŚWIĘTACH MAJOWYCH
MŁODYCH POLAKÓW
ROZMOWY

 

 

              Wspomnienie ważnych rocznic związanych z dziejami naszego kraju i przypadających na miesiąc maj zgromadziły społeczność szkolną Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego i Gimnazjum im. Kazimierza Tańskiego na uroczystości, podczas której uczniowie powiedzieli o wartościach bliskich sercom Polaków, wartościach, które składają się na naszą świadomość narodową, ale również ponadnarodową. Zgromadzonym zostały zaprezentowane: Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej a także wejście Polski do Unii Europejskiej i Dzień Zwycięstwa upamiętniający zakończenie II wojny światowej.
            Kulminacyjnym punktem uroczystości była celebracja rocznicy uchwalenia Konstytucji   3 maja w związku z obchodami Święta Narodowego Trzeciego Maja. Uczniowie obu szkół przygotowali akademię pozwalającą się wsłuchać w głos przeszłości, która uczy rozumieć i mądrze kształtować teraźniejszość.

 

 

 

 

 

 

 

Niech zmartwychwstały Chrystus
wypełni Was radością, spokojem 
i  wiarą w dobro świata.
Życzenia spokojnych,
rodzinnych i spędzonych
w pięknej rodzinnej atmosferze
Świąt Wielkanocnych

 

życzą 
Dyrekcja, grono pedagogiczne 
        oraz 
     społeczność  szkolna Gimnazjum
im. Generała Kazimierza Tańskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIERMASZ WIELKANOCY

 

 

              W Niedzielę Palmową tradycyjnie już odbył się na chmielnickim rynku Kiermasz Wielkanocny. Uczniowie Gimnazjum im. gen. Tańskiego ostatni raz mieli szansę zaprezentować swoje zdolności i umiejętności plastyczne. Na straganach można było kupić przepiękne wielkanocne pisanki, wykonane przeróżnymi technikami. Były więc jajka owinięte satynową wstążką, jajka w koronkowych koszyczkach, a także przyozdobione spektakularną metodą decoupage’u. Jednak uczniowie odwiedzającym kiermasz oferowali nie tylko tradycyjne pisanki. Także stroiki świąteczne, w wiosennych soczystych barwach, a także drobne przedmioty nawiązujące do symboliki Świąt, np. baranki czy zajączki. Pogoda dopisała, dopisali także mieszkańcy Chmielnika oraz goście, którzy licznie odwiedzili kiermasz. Nad całością przedsięwzięcia czuwała nauczycielka plastyki, Marzena Zatorska.