GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

  

Szkolne  koło  "WOLONTARIATU"

              Szkolny Koło Wolontariatu skupia młodzież obdarzoną wrażliwością na potrzeby innych, która świadomie, dobrowolnie i nieodpłatnie włącza się w działalność dobroczynną. 

W ramach uczestnictwa w klubie młodzież dostaje szansę wykorzystywania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwijania zainteresowań, zdobycia umiejętności w nowych dziedzinach oraz wywierania wpływu na zmiany społeczne.
Wolontariat to nie tylko sposób na spędzanie wolnego czasu oraz zaspokojenie potrzeby bycia użytecznym. Wolontariat to przede wszystkim wyjście naprzeciw drugiemu człowiekowi, poczucie odpowiedzialności za niego. To wspaniałe doświadczenie obdarowywania i bycia obdarowywanym.

Młodzież skupiona w szkolnym klubie wolontariusza podejmuje działania na rzecz dwóch środowisk:

  • Społeczności szkolnej - jest to zazwyczaj pomoc koleżeńska (uczniowi pomagają sobie nawzajem, wspólnie organizują przedsięwzięcia, akcje)
  • środowiska lokalnego - (ochotnicy pomagają osobom starszym, niepełnosprawnym, organizują zbiórki, kwesty)

 

 

          

                             

 Współpracujemy z Domem Pomocy Społecznej w Gnojnie i Łagiewnikach. Pomagamy przy organizacji imprez i uroczystości organizowanych dla osób niepełnosprawnych. Cyklicznie uczestniczymy w przygotowaniu Wojewódzkiego Przeglądu Artystycznego Osób Niepełnosprawnych w Chmielniku organizowanym w bieżącym roku już 13 raz przez DPS w Gnojnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

             Nasza  współpraca z DPS w Łagiewnikach polega na pomocy osobom niepełnosprawnym. Uczestniczymy w akcjach organizowanych przez Stowarzyszenie DPS w Łagiewnikach.
W roku 2014/2015 uczestniczyliśmy w Programie „Poznaj, zaakceptuj i pomagaj”.

 

 

                                          

 

 

             W ubiegłym roku nawiązaliśmy współpracę z Domem Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy. Spędzamy czas z osobami starszymi, chorymi. Nasze spotkania to rozmowy, wspólny śpiew czy przedstawienia w wykonaniu naszej młodzieży.  

Korzystamy z ich wiedzy i doświadczenia życiowego. Dzielą się z nami wspomnieniami.