GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

 

Zespół  Taneczny  „KAMENA"

 

 

        Zespół taneczny „KAMENA" powstał we wrześniu 2003 roku z inicjatywy pani Iwony Olech - Urban, nauczycielki wychowania fizycznego w Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego w Chmielniku. Do 7 marca 2010 roku zespół funkcjonował pod nazwą Szkolnego Koła Tanecznego i/ lub Koła Tanecznego. W 2005r. Dyrekcja Chmielnickiego Centrum Kultury zaprosiła zespół do współpracy. Dzięki temu grupa zyskała dodatkowe miejsce, profesjonalną salę i sprzęt do ćwiczeń.

        Skład grupy zmienia się co trzy lata, związany jest z czasem nauki w gimnazjum. Zespół zazwyczaj składa się z 12 - 14 osób. Tworzą go zarówno dziewczęta jak i chłopcy - amatorzy, miłośnicy i entuzjaści tańca. Jego praca opiera się na realizacji układów choreograficznych pieczołowicie opracowywanych przez opiekunkę grupy panią Iwonę Olech - Urban, która sprawuje również pieczę nad strojami i wyglądem scenicznym zespołu. Repertuar grupy jest bardzo zróżnicowany, przygotowywany na potrzeby uroczystości szkolnych i lokalnych. W swoich układach zespół prezentuje elementy różnych tańców - głównie towarzyskiego, współczesnego, ludowego i narodowego.

        W roku 2004 zespół włączył się w organizowane corocznie w Chmielniku Spotkania z Kulturą Żydowską (obecne Dni Kultur). Będąc pod dużym urokiem muzyki klezmerskiej pani Iwona przygotowuje układy choreograficzne, które w wykonaniu „KAMENY" składają się na „pokaz tańca inspirowanego muzyką żydowską" - stałego bloku programu wyżej wspomnianej imprezy. Zespół swoją uwagę skupia również na sztukach teatralnych prezentowanych podczas szkolonych
i lokalnych wydarzeń.

        Od momentu zaistnienia grupy powstało ok. 80 choreografii, a do jej wzrastającej popularności przyczyniło się 56 dziewcząt i 21 chłopców - dotychczasowych uczestników grupy. Prezentacje zespołu miały miejsce w szkole, na imprezach lokalnych, krajowych i zagranicznych.

        Obecnie Zespół „KAMENA" stanowi wizytówkę Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego w Chmielniku. Ściśle współpracuje z Chmielnickim Centrum Kultury oraz Ośrodkiem Edukacyjno – Muzealnym „Świętokrzyski Sztetl”. Jego występy uświetniają wiele imprez mających na celu promocję Miasta i Gminy Chmielnik.