GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

 

 

TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ

 

 

          Dnia 29 kwietnia 2019r.w gimnazjum im. gen. K. Tańskiego w Chmielniku odbył się TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ pod hasłem „Żyj ekologicznie” skierowany do uczniów klas trzecich.Konkurs odbył się w ramach „Programu edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych – kontynuacja 2018/2019” dofinansowanego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Jego głównym celem było propagowanie wiedzy ekologicznej, kształtowanie i rozwijanie postaw proekologicznych. Brały w nim udział 3-osobowe drużyny reprezentujące poszczególne klasy trzecie.
Turniej składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie oceniano przygotowane przez zespoły plakaty obrazujące hasło turnieju. W części drugiej turnieju oceniano wiedzę uczniów. W tej rundzie zespoły miały do wykonania 4 zadania. Pierwsze to zestaw pytań punktowanych w zależności od stopnia trudności, drugie – praktyczne – „zakupy ekologiczne”, trzecie rozwiązanie zadania matematycznego, czwarte konkurs literacki.

W turnieju zwyciężył zespół reprezentujący klasę III a, drugie miejsce zajął zespół reprezentujący klasę III e a trzecie klasę III b.

Wszyscy uczniowie wykazali się dużą wiedzą z zakresu ekologii, ochrony środowiska. Uczestnicy zaprezentowali również wysoki poziom umiejętności plastycznych i literackich.

 

GRATULUJEMY !