GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

 

 

 

STOP NIENAWIŚCI.
WYSTAWA PLAKATU MARKA OSMANA

 

 

             Z każdej strony docierają do nas komunikaty,aby wystrzegać się w naszej codzienności mowy nienawiści.Jest ona wszechobecna w otaczającym nas świecie.W akcję uświadamiającą potrzebę zahamowania eskalującego zjawiska włączył się Ośrodek Edukacyjno-Muzealny „Świętokrzyski Sztetl”w Chmielniku. Wystawa plakatu Marka Osmana zainspirowała odbiorców do refleksji nad stosunkiem wobec drugiego człowieka.Środki wyrazu jakich użył autor na wystawie „Homo Homini” pobudzają wyobraźnię i ostrzegają przed przemocą i pogardą. Każdy uplastyczniony przekaz na plakacie ma swoją przejmującą wymowę. Nie można podawać ręki drugiemu człowiekowi, strzelając w wyobraźni z pistoletu,czy zamykać drugiemu usta na klucz, wymóc na nim, aby miał przesłonięte oczy,nic nie słyszał i nie mógł wydobyć z siebie głosu.Wystawa skierowana do Chmielniczan i gości OEM ma nami wstrząsnąć i sprawić,że nie będziemy obojętni na hejt i nienawistne zachowania.

       22 lutego zajęcia plastyczne odbyły się w salach OEM. Owocem zwiedzania wystawy przez naszych gimnazjalistów będą zaś ich tematyczne plakaty wykonane na lekcjach plastyki.