GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

 

 

DZIEŃ  JUDAIZMU

 

 

            2019-01-16 przedstawiciele gimnazjum uczestniczyli jak co roku w Dniu Judaizmu w dawnej synagodze w Ośrodku Muzealnym Świętokrzyskim Sztetlu. Na tą uroczystość przybyli goście z różnych stron Polski i regionu - rabini, księża ewangeliccy i katoliccy oraz świeccy. Przybyli na uroczystość brali udział w debacie inspirowanej słowami przewodnimi Dnia: „Nie przychodzę, żeby zatracać” (Oz 11,9), dyskusji, w ramach paneli konferencyjnych i wydarzeń artystycznych towarzyszących obchodom. Artystycznym uzupełnieniem wydarzenia stała się wystawa plakatów „Homo Homini…” stanowiąca twórczą refleksję autora, dr. Marka Osmana, na temat relacji międzyludzkich. Prezentowano ostatnio wydaną książkę pt. „Nasi sąsiedzi – Żydzi. Z dziejów relacji polsko - żydowskich na Kielecczyźnie w XX wieku” która została wydana przez Instytut Pamięci Narodowej.
Ogłoszono również - jak co roku, VII już edycję konkursu dla szkół „Nasi sąsiedzi – Żydzi”. Konkurs ten od dwóch lat ma charakter ogólnopolski. Pani Agnieszka Dziarmaga zachęcała młodzież do uczestnictwa w konkursie, aby wykorzystać okazję rozmowy z ostatnimi żyjącymi świadkami historii.