GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

OGŁOSZENIE

 

Odbudowa państwa polskiego po 123 latach niewoli  była wydarzeniem przełomowym.  Wysiłek wielu Polaków, trud   i ofiara poniesiona na frontach  I wojny światowej oraz aktywne działania dyplomatyczne doprowadziły  do narodzenia się II Rzeczypospolitej.  Liderami tego procesu byli  Ojcowie Niepodległości.

 

Na „zielonej” sali gimnastycznej  
 w dniach 14 – 15 XI 2018 r. zostanie udostępniona

  wystawa  „Ojcowie Niepodległości”.                         

                                                                         

Ekspozycję przygotowali nauczyciele gimnazjum i szkoły podstawowej                        

we współpracy z Delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej  w Kielcach.

 

Wystawę można oglądać:

 w środę w godz. 8.30 – 14.35

 we czwartek w godz. 8.00 - 18.00

                                                                               Zapraszamy Uczniów, Nauczycieli, Rodziców.

 

 ORGANIZATORZY