GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

 

 

 

 

"NIEPODLEGŁA
DLA  WSZYSTKICH"

 

 

               Kontynuując wydarzenia związane z obchodami  stulecia niepodległości Polski, organizowanych w ramach EDD” NIEPODLEGŁA DLA WSZYSTKICH” , dnia 06. listopada uczniowie gimnazjum wzięli udział w rajdzie pieszym z Chmielnika do Śladkowa Małego. Celem i zwieńczeniem rajdu było dotarcie do obelisku Józefa Piłsudskiego i uczczenie pamięci marszałka. To jeden z elementów obchodów okrągłej rocznicy odzyskania niepodległości. Wcześniej, 15 września, uczniowie brali udział w innych wydarzeniach plenerowych zaplanowanych na ten sezon, m.in. evencie skautowym na obszarze Chmielnika, gdzie zapisała się historia Żydów i Polaków budujących pomyślność miasta oraz panelu historycznym: Polacy – Żydzi- Skauting.  W wydarzeniu, przygotowanym przez OŚEM „Świetokrzyski Sztetl”, licznie uczestniczyli uczniowie Gimnazjum im. K. Tańskiego, w tym harcerze oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego.