GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

 

            Sztuka poruszała bardzo ważny temat, jakim jest wpływ grup rówieśniczych, mediów czy świata reklamy na młodego człowieka, który nie uświadamia sobie mechanizmów manipulacji i bardzo łatwo im ulega. Do tego dochodzą nieporozumienia na tle konfliktu pokoleń w domach rodzinnych i rozbieżność działań wychowawczych ze strony domu i szkoły. Młody człowiek, zagubiony w propozycjach płynących zewsząd, nie zawsze potrafi obiektywnie ocenić sytuację i wybrać dla siebie to, co zbuduje jego system wartości. Często sięga po wzorce, które mają  destrukcyjny wpływ na kształtującą się dopiero jego osobowość. Przesłanie sztuki było jednoznaczne. Należy uświadomić uczniom, że są wartościowymi i niepowtarzalnymi ludźmi, nie muszą nikogo ślepo naśladować. Trzeba im pomóc uwierzyć we własne możliwości, stworzyć okazję do zbudowania wysokiej samooceny, no i oczywiście ciągle uczyć, jak bronić się przed manipulacją ze strony otoczenia.