GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

 

 

PIENIĄDZ
Z HISTORIĄ W TLE

 

 

 

             W ramach realizowanego projektu "Ekonomia moją przyszłością", grupa finalistów - uczestników  III etapu była z wizytą  w Centrum Pieniądza w Warszawie. Podczas prowadzonych zajęć  odkrywali  powiązania między etapami kształtowania się pieniądza i systemów pieniężnych a przełomowymi wydarzeniami w dziejach świata i Polski. Warsztaty odbywały  się w oddzielonej od wystawy CP NBP przestrzeni edukacyjnej, z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych pomocy dydaktycznych i dotyczyły   m. in.  systemów pieniężnych i produkcji pieniądza. Na koniec warsztatów, uczniowie zwiedzali skarbiec w którym nie tylko zaspokoili własną ciekawość – dźwigając własnoręcznie sztabę złota, ale też nabyli cenną wiedzę o dziejach naszego pieniądza. Zajęcia były podsumowaniem wiedzy zdobytej podczas realizacji  I i II etapu projektu w szkole.