GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

 

 

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI
SZKÓŁ ŚREDNICH

 

 

 

                Dnia 11.04.2018 r. Dyrektorzy Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku i Zakładu Doskonalenia Zawodowego przedstawili rodzicom uczniów klas trzecich naszej szkoły ofertę edukacyjną na rok szkolny 2018/2019. Uczniowie będą mieli możliwość dalszego kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym, Technikach Zawodowych i Szkole Branżowej I Stopnia.  Od wielu lat szkoły realizują projekty edukacyjne, staże i praktyki zagraniczne dzięki którym uczniowie zdobywają wiele dodatkowych kwalifikacji i doświadczenie zawodowe, które później wykorzystują na polskim i europejskim rynku pracy. Uczniowie klas mundurowych stanowią przyszłość służb odpowiadających za bezpieczeństwo państwa na wypadek wystąpienia klęsk, katastrof oraz niosą pomoc potrzebującym. Podejmując naukę w szkołach w Chmielniku, każdy uczeń może budować dalszą ścieżkę rozwoju edukacyjno- zawodowego w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze.