GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

 

 

74  ROCZNICA
ROZSTRZELANIA

SĘDZISZOWSKICH KOLEJARZY

 

 

          W 74. rocznicę rozstrzelania kolejarzy z Sędziszowa, Sekretarz Gminy Sędziszów Ewa Kubas-Samociuk, uczniowie, nauczyciele sędziszowskich szkół oraz Sekretarz Gminy Chmielnik Andrzej Łopaciński, uczniowie, nauczyciele, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Piotrkowicach i Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku złożyli wiązanki kwiatów, zapalili znicze przy tablicach upamiętniających w Chmielniku (cmentarz żydowski) i Piotrkowicach (cmentarz parafialny). 

 

Źródło: https://www.chmielnik.com/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=510&schemat=&dzialy=510&akcja=artykul&artykul=6636