GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

 

 

DBAMY O PRZYRODĘ

 

 

          30 stycznia 2018r., uczniowie klasy 2e i 3e uczestniczyli w spotkaniu edukacyjnym  przeprowadzonym przez pracowników Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, pt. "Formy ochrony przyrody na terenie Ponidzia".

Celem prelekcji było:
Upowszechnianie wiedzy o konieczności zachowania i racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych, zapoznanie z rolą i funkcją obszarów szczególnie chronionych, zapoznanie się z walorami przyrodniczymi, kulturowymi, historycznymi i krajobrazowymi najbliższej okolicy i regionu oraz kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.