GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ JUDAIZMU

 

„Uwiodłeś mnie Panie,
a ja pozwoliłem się uwieść"

 

 

 

           Dnia 16 stycznia 2017 roku w Ośrodku Muzealno - Edukacyjnym Świętokrzyski  Sztetl po raz czwarty obchodzony był Dzień Judaizmu. Oprócz zaproszonych gości - naczelnego rabina z Buenos Aires, rabina z Warszawy, przedstawicieli polskiego duchowieństwa, uroczystość zaszczyciły swoją obecnością również władze naszego województwa, min. marszałek Adam Jarubas. Na widowni zasiedli dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie i mieszkańcy Chmielnika. Motto tegorocznych obchodów brzmiało: „Uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się uwieść” (Jr 20,7 -9). Wykłady, dyskusje i rozmowy prowadzone przez zaproszonych gości, poświęcone były dociekaniu głębszego sensu tych słów. Części wykładowe przeplatane były fragmentami Biblii po mistrzowsku odczytywanymi przez znanego aktora - Zbigniewa Walerysia . Czas, poświęcony na spotkanie z tak ciekawymi ludźmi z pewnością nie był czasem straconym.