GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

M O D Y F I K A C J A

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

zamieszczonej w dniu 02.12.2016 r.

DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na zadanie

pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych do Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego w Chmielniku na potrzeby projektu pn. „Nasze umiejętności – nasza przyszłość ”.

 

DO POBRANIA:

MODYFIKACJA