GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDUSZE UNIJNE DLA GIMNAZJUM IM.GEN.K.TAŃSKIEGO

W CHMIELNIKU

 

 


      
       Św. Mikołaj przyniósł chmielnickim gimnazjalistom nietypowy prezent.

 

Właśnie 6 grudnia dyrektor szkoły – pani Justyna Zamojska podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.4 „Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Uroczystość miała miejsce w Gimnazjum w Daleszycach, a umowy z beneficjentami podpisywali marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek. Na realizację projektu „Nasze umiejętności – nasza przyszłość” otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 472 403,75 PLN. Głównym celem przedsięwzięcia jest rozwinięcie u uczniów gimnazjum kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez wdrożenie programu rozwojowego polegającego na organizacji zajęć pozaszkolnych, eksperymentalnych, terapeutycznych, zawodoznawczych i psychologicznych.

W ramach działań projektowych w szkole stworzona zostanie multimedialna pracownia do nauczania opartego na metodzie eksperymentu.
Uzupełnieniem tych działań będą również wyjazdy przedmiotowe w formie wycieczek
i obozów, które pozwolą na efektywną i efektowną realizację procesu kształcenia
poza ławą szkolną. Ponadto powstanie nowoczesny Szkolny Punkt Informacji i
Kariery (SPInKa), którego zadaniem będzie koordynowanie działań zawodoznawczych placówki.