GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

Ogłoszenie nr 357753 - 2016 z dnia 2016-12- 02 r.

Chmielnik: Dostawa pomocy dydaktycznych do Gimnazjum im. gen. Kazimierza Tańskiego

w Chmielniku na potrzeby projektu pn. „Nasze umiejętności – nasza przyszłość"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu lub programu "Nasze umiejętności - nasza przyszłość"; - projekt planowany do dofinansowania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

DO POBRANIA:

OGŁOSZENIE      SIWZ          ZAŁĄCZNIK1     ZAŁĄCZNIK6