GIMNAZJUM IM. GENERAŁA KAZIMIERZA TAŃSKIEGO W CHMIELNIKU

 

 

 

 

 

 

ŚLADAMI PAMIĘCI

 

 

 

                W poniedziałek 14 listopada 2016 r. cztery uczennice klasy 2 d pod opieką nauczyciela wzięły udział w warsztatach pt. „Śladami pamięci- uczeń/ nauczyciel badaczami historii” w ŚCDN. Warsztaty odbyły się w ramach projektu organizowanego przez IPN Delegatura w Kielcach oraz ŚCDN. Przedsięwzięcie to ma na celu wzbudzenie zainteresowania historią naszego regionu i kraju wśród uczniów szkół województwa świętokrzyskiego oraz kształtowanie postaw patriotycznych związanych z otwartością, tolerancją i współpracą. W ramach projektu uczniowie wezmą udział w dwóch konferencjach, które odbędą się w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek historia” oraz w siedzibie ŚCDN. Uczennice będą realizowały szkolne projekty pt. „Niezwykłe historie. Sprawiedliwi z regionu świętokrzyskiego”. Przeprowadzą wywiady z rodzinami Sprawiedliwych z terenu naszego miasta, efekty swojej pracy przedstawią na ostatnim spotkaniu w kwietniu 2017 r. Podsumowaniem projektu będzie wyjazd do muzeum związanego z historią Żydów (Warszawa lub Markowa).